Alfa Laval: Epicor iScala Customer Success Story

Epicor iScala


Peter Aberg of Alfa Laval explains how they have rolled out Epicor iScala globally and how it's helped them grow their business at a much faster pace than before.

Industry:
Video Type: Video Success Story
Duration: 2:52


Back to VideosEpicors lösningar är utformade för globala företags unika driftbehov. Kunderna kan bättre hantera komplexiteten och fokusera på kärnverksamhet som skapar tillväxt.


Prata med en expert