• Metallvaror

 • På Epicor® är vi medvetna om att möjligheten att maximera lönsamhet och höja konkurrenskraften på dagens globala marknad driver metalltillverkare till att investera i ny teknologi för att föra verksamheten framåt. Epicor har mer än 20 års erfarenhet av att tillhandahålla lösningar åt företag som ägnar sig åt metallframställning världen runt och hjälper dagligen kunder att genomföra sina affärsmål.

  Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Förbättra effektiviteten inom företaget genom att utnyttja Epicors stöd för Kanban
  • Tillmötesgå kundernas ständigt växlande krav och förbättra ledtiden
  • Maximera insyn och kontroll på fabriks- och företagsnivå.
  • Uppfyllande av ständigt höga kvalitetskrav.

  Förutom detta sätter Epicors lösningar företaget i position att expandera mot andra branscher eftersom vår expertis och funktionalitet klarar de hårda riktlinjer som finns i branscher som exempelvis rymd- och försvarsindustri, bilindustri, medicinsk utrustning och elektronik.

 • Epicors lösningar skapar unika möjligheter för företag och verksamheter inom var och en av branscherna som vi betjänar. Epicors programvara erbjuder verktygen och funktionerna som du behöver för att hjälpa ditt företag att växa.

  Kontakta säljavdelningen »