• Elektronik

 • Epicor® anser att det krävs flexibilitet för att slå sig fram i elektronikbranschen. På dagens föränderliga marknad och kunders ständigt växlande behov krävs det att ligga ett steg framför gällande produktkvalitet, tillverkningskostnader samt att kunna leverera i rätt tid.

  Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Heltäckande support för Kanban hjälper till att klara de uppsatta tillverkningsmålen.
  • Epicors lösningar för kvalitetshantering lägger grunden för avsevärda förbättringar inom produktiviteten och kostnadsreduktioner för hela företaget.
  • Epicors hanterare för livscykelhantering (PLM) agerar som en central kunskapsdatabas för artikelhistorik, ger ökad insyn i processerna samt tillhandahåller integration och datautbyte mellan alla företaget vanvändare som hanterar artiklar.
  • Integrera med olika lösningar inom 2-D CAD, 3D-CAD och E-CAD.
  • Komplett ramverk för uppfyllande av industriella standarder inklusive ISO, TS, AS och FDA (21CFR11).
  • Funktioner för ekonomisk handläggning för garantiärenden och revisionsresultat.

  Att koppla samman handelspartners, processer och system som bygger upp leveranskedjan har blivit skillnaden som krävs för att uppnå branschledande resultat. Genom att ta bort överflödiga processer och bättre synkronisering både inom och utanför företaget kan kundernas krav på lägre kostnad och snabbare leveranser lättare uppfyllas. 
  Låt Epicor hjälpa till att uppfylla målen.

 • Epicors lösningar är utformade för globala företags unika driftbehov. Kunderna kan bättre hantera komplexiteten och fokusera på kärnverksamhet som skapar tillväxt.

  Prata med en expert »