• Mjukvara för tillverkning

  Branschledande tillverkare väljer Epicor för att optimera företagets processer och stödja tillväxt

  Tillverkningsbranschen är komplex. Epicor har kraftfulla mjukvarulösningar som kan hantera den komplexiteten – tillgänglig i molnet, lokalt eller som en Managed Service-lösning.

  • Optimera produktionseffektiviteten för att kunna fokusera på det viktigaste och fatta smartare beslut, minska svinnet och öka kundnöjdheten.
  • Följ, mät och övervaka hela företaget, från fabriksgolvet till VD:n och från råmaterial till slutprodukt.
  • Få åtkomst till och visualisera kritisk information när som helst, varifrån som helst och från vilken enhet som helst.
  • Förbättra produktionsplaneringen för att bli av med flaskhalsar och stillastående utrustning.
  • Reducera kostnaderna och strömlinjeforma processerna samtidigt som intäkterna och vinsten växer.

  40+ år av erfarenhet att skapa mjukvara för tillverkningsindustrin

  Lösningar som designats för de unika och komplexa behoven företag inom tillverkningsbranschen har.

  Översikt över Epicor Manufacturing

  Utforska funktionaliteten som hjälper tillverkningsföretag lösa utmaningarna de ställs inför.

  Epicor ERP – virtuell rundtur och demo

  Utforska de ERP-funktioner som förbättrar företagets prestanda.

  Produktivitet – för dig och dina kunder

  Ett tillverkningssystem med ”bäst-i-klassen”-processer specifikt för tillverkare.

  Epicor ERP

  Epicor ERP hjälper företag att hantera de verkliga tillväxtutmaningarna i dagens globala ekonomi.

  Epicor Mattec MES

  För att vara fortsatt konkurrenskraftiga i den ständigt utvecklande tillverkningsindustrin måste företag hitta sätt att reducera svinn och öka sin operativa effektivitet. Flexibla MES kan användas för att omvandla verksamheten.

  ALäs en av våra kunders framgångsberättelser: Ultra Machining Corporation

  Epicor & UMC

  Melissa Hietala, IT-chef på UMC Inc, diskuterar hur teknologi från Epicor gör det möjligt för dem att hålla sig kvar på toppen och förbli trogna sin slogan ”Going Beyond Others”.

  Titta på videon för mer information »

 • Tillverkningsblogg
 • Epicors lösningar är utformade med de unika driftsbehoven för varje bransch och kan levereras i molnet, hostade eller lokalt. Kunderna kan bättre hantera komplexiteten och fokusera på kärnverksamhet som skapar tillväxt.

  Prata med en expert »