• Epicor ERP

  Epicor ERP hjälper tillverkare att växa, förnyas och konkurrera på dagens föränderliga globala marknad.

  Spara tid och minska kostnaderna för att öka lönsamheten

  Epicor ERP låter dig fatta bättre, faktabaserade beslut med robusta, inbyggda analyser och uppnå bästa möjliga lönsamhet.

  • Få enkelt tillgång till viktiga nyckeltal för att kontrollera produktlönsamheten
  • Hämta snabbt data och se till att produkternas priser både ger bästa möjliga vinst och gör kunderna nöjda
  • Fatta rätt beslut med hjälp av rimlighetskontroller som låter dig förstå effekten av tekniska förändringar och att optimera lagerhållningen

  “Vi behöver ta reda på de bästa metoderna för att förbättra vårt slutresultat... Epicor ERP gav oss möjligheten vi behövde för att höja priserna i vissa fall, eller till och med avsluta produktlinjer som inte var tillräckligt kostnadseffektiva att behålla.”

  Cliff Brooks, Schaefer's Electrical Enclosures Inc.

  Förbättra produktiviteten för att uppfylla kundens behov

  Bättre resursplanering, balans och arbetsfördelning, samarbeta med leverantörer och anpassa dig allteftersom efterfrågan förändras. Epicor ERP hjälper dig att öka produktiviteten.

  • Se var ansvaret ligger med tillförlitliga produktionssiffror
  • Minimera risker och öka effektiviteten med hjälp av integrerad Supply Chain Management och Enterprise Content Management
  • Utnyttja effektiva tillverkningssystem och maskinunderhåll för att förbättra den totala utrustningseffektiviteten (OEE)

  Ökad produktiviteten

  Två av tre kunder som använder Epicor ERP rapporterar en ökning av produktiviteten på 20 % eller mer.

  Källa: TechValidate.

  Epicor ERP hjälper dig att skapa tillväxtmöjligheter

  Epicor ERP hjälper dig att bemöta de komplexa utmaningar som växande tillverkare ställs inför.

  • Nå nya marknader, expandera produktlinjer och utöka verksamheten med omfattande bransch- och landspecifika funktioner
  • Förbättra kundupplevelsen och påskynda den digitala transformationen i er verksamhet
  • Få den nödvändiga flexibiliteten för att utnyttja nya tillväxtmöjligheter genom automatisering, strömlinjeformade processer och eliminera överskott

  “Abatement Technologies är ett företag på språng…vi har haft dubbla tillväxtsiffror årligen. Vi var övertygade om att det var viktigt att investera rätt i vårt ERP-system så att vår produktion kan hålla takten med försäljningen.”

  Jonathan Baldin, verksamhetschef | Abatement Technologies

  Epicor ERP erbjuder kontinuerliga innovationer som hjälper dig att bli framgångsrik

  Epicor erbjuder en teknisk plattform som möjliggör innovation och tillväxt för att hjälpa din verksamhet både nu och i framtiden.

  • Utnyttja modern teknik så fort den blir allmänt tillgänglig
  • Dess öppna arkitektur och utvidgningsbarhet skapar möjligheter för bättre och enklare anslutbarhet
  • Enklare anslutbarhet - ta steget bortom resultat och effektivitet med teknik som gör allting enklare

  ”Vi ville ha det bästa systemet i branschen. Vi valde Epicor EPR eftersom det erbjöd en flexibel lösning som enkelt kan anpassas efter befintliga och framtida behov.”

  Jimmy Faroh, verksamhetschef | Challenger Door

  Hantera alla delar av verksamheten med Epicor ERP

  Customer Relationship Management

  Hantera leads, kunder, kontakter och offerter hela vägen från möjlighet till beställning.

  Spara, lagra, hantera och hämta dina dokument och material, när som helst och på vilken enhet som helst.

  Förutse och reagera flexibelt på förändringar av efterfrågan för att minimera driftavbrott och störningar.

  Planera och utför enkla såväl som komplexa projekt på flera nivåer med stränga kostnads- och faktureringskrav.

  Human Capital Management

  Hantera din globala arbetsstyrka – från rekrytering till pension – och bygg en kultur som främjar tillväxt.

  Business Intelligence och analys

  Få bättre översyn av din verksamhet och fatta bättre beslut

  Finansstyrning

  Hantera finansverksamheten och få kraftfulla insikter i resultat, utgifter och risker.

  Förenkla processer, minska spill och förbättra lönsamheten, oavsett hur komplexa produkterna är.

  Koordinera tjänsteprocesser så att material och resurser är på rätt plats vid rätt tillfälle och till lägsta möjliga kostnad.

  Supply Chain Management

  Hantera alla delar av distributionskedjan på ett effektivare sätt, från prognostisering till leverans.

  Förbättra samarbetet mellan teamen för teknik, inköp, produktion, försäljning och kvalitetssäkring.

  Se till att du följer alla lagar och förordningar, och se till att alla medarbetare och partners är medvetna om riskerna med bristande efterlevnad.

  Ta fram exakta prognoser, strömlinjeforma beställning-till-kassaflöde-cykeln, och uppfyll beställningar felfritt.

  Success Stories

  Big Ass Fans

  ”Epicor ERP knyter bokstavligt talat samman vårt företag från början till slut och hela vägen till att produkterna skickas ut till kunderna i tid.”

  Greg Finley,
  produktionschef

  Philadelphia Mixing Solutions

  ”Vi vet alltid vad vi ska skicka ut varje dag, vilket gör det mycket enklare att planera produktionen.”

  Ivy Ganster,
  vice president av verksamhet

  Fibrebond

  ”Att bemöta den föränderliga marknadens behov med nya produktlinjer har varit avgörande för vår framgång.”

  Gerard Smolenski,
  Materialsedelschef

  Hjälp ditt företag att växa lönsamt med beprövade lösningar från Epicor EPR som passar dina unika behov.

  Ta en virtuell tur

  Ta en virtuell tur av Epicor ERP med demovideor, faktablad och snabb information om systemets funktioner.