• Epicors lösningar för företag

  Epicor® använder SOA-teknik och webbtjänster för att kunna erbjuda kompletta branschspecifika programvarulösningar för företag i tillverknings-, distributions-, tjänste-, detaljhandels- och hotellbranschen som hjälper företagen att öka effektiviteten, förbättra resultaten och skapa konkurrensfördelar.

  Omfattande affärssystem

  Epicors lösningar har den skalbarhet och flexibilitet som krävs för att klara av de utmaningar företag står inför i dag, samtidigt som företagen står rustade för kommande utmaningar. Epicor tillhandahåller ett komplett urval av tjänster med sitt affärssystem, vilket tillhandahåller en tillförlitlig totallösning som främjar snabb avkastning på investeringen och låg total ägandekostnad. Epicor tillhandahåller en portfölj med kompletta programvarulösningar för företag som erbjuder den skalbarhet och flexibilitet som krävs för att klara av de utmaningar och möjligheter företag står inför i dag, samtidigt som företaget förbereds för oöverträffad framgång. Implementeringen av en Epicor-lösning som bygger på Epicor True SOA™ och Microsoft .NET Framework är en säker investering på både kort och lång sikt.

  Framtidens plattform för affärssystem

  Implementeringen av en Epicor-lösning som bygger på Epicor True SOA™ och Microsoft .NET Framework är en säker investering på både kort och lång sikt. Epicors affärslösningar fokuserar på att minimera kostnaden och komplexiteten för implementering, integrering och support genom att låta medarbetarna fokusera på affärsprocesser och bästa praxis i stället för tekniken. Genom att tillhandahålla affärsprogram som kan implementeras och hanteras som tjänster (och enkelt distribueras vart som helst, på valfri enhet) kan vi erbjuda en låg total ägandekostnad och snabb avkastning på investeringen, vilket leder till bättre försäljning, bättre resultat och slutligen till en marknadsledande position.

  Relaterade dokument

  Klicka här för att öppna Epicors virtuella ERP-tur
 • Epicors lösningar är utformade med de unika driftsbehoven för varje bransch och kan levereras i molnet, hostade eller lokalt. Kunderna kan bättre hantera komplexiteten och fokusera på kärnverksamhet som skapar tillväxt.

  Prata Med En Expert »