• Få den omvärldsanalys du behöver för att kunna fatta smarta beslut

  Upptäck hur avsaknad av viktig information skapar improduktiva diskussioner i ledningsgruppen. Detta kan leda till försenade beslut som ger konkurrenterna en fördel och att du förlorar den flexibilitet du behöver för att kunna tillgodose marknadens krav.

  Att avfärda varandras idéer kan ha en direkt inverkan på er förmåga att planera för tillväxt.

  Ny forskning visar att denna typ av konflikt är vanliga i många tillverkningsföretags organisationer.

  Ladda ner vår nya e-bok som du måste läsa:

  Förändra diskussionen

  Förändra diskussionen:
  Hur ett sunt debattklimat skapar lönsam tillväxt

  Innehåller nya rön från MORAR:s Global Growth Survey

 • Ladda ner vår nya e-bok som du måste läsa:
  Förändra diskussionen

  * Obligatoriska fält

  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • Följande branschledare förlitar sig på Epicor:

  Anva
  Atlet
  CB
  Diaverum
  Fluid Bag
  HMS

  Förändra diskussionen

  Med viktig insikt från rätt ERP-system kan du förvandla dessa diskussioner till produktiva debatter. Öka tillväxttakten i organisationen genom att förändra diskussionen med hjälp av bättre översikt och viktig information.


 •  

  Epicor Software Corporation främjar affärstillväxten. Vi tillhandahåller branschspecifik programvara anpassad för våra kunders behov i tillverknings-, distributions-, återförsäljnings- och servicebranschen. I alla våra lösningar finns mer än 40 års erfarenhet av våra kunders unika affärsprocesser och drivkraft, oavsett var lösningen tillhandahålls – i molnet, hostad, eller på anläggningarna. Epicors lösningar har djupgående insikt i din bransch och de främjar tillväxten samtidigt som de hanterar ökande komplexitet. Resultatet är kraftfulla lösningar som frigör resurser så att du kan skapa tillväxt i verksamheten.

  Fråga en expert »