• Frågor? Ring 08 – 601 08 00 eller maila oss på  |   info.sweden@epicor.com  |   Kontakta en Epicorexpert

 • Aberdeen-rapport: Ligg steget före med smidig planering, budgetering och prognostisering

  Alltför många ekonomichefer säger att de tvingas fatta avgörande beslut enbart på instinkt, eftersom de inte får tag på korrekta finansiella data när de behöver dem. Men företag med realtidsåtkomst till finansiella uppgifter levererar information innan beslutet måste fattas i 86 % av fallen, säger Aberdeen Group.

  Hur lyckas de med det? Genom att använda teknik för att framställa finansiella rapporter automatiskt och ge snabb och enkel åtkomst till information. Företag som kan fatta snabbare, välgrundade ekonomiska beslut kan kvickt utnyttja nya möjligheter att växa eller minimera skadeverkningar.

  Här kan du hämta två rapporter från Aberdeen och se hur andra företag använder teknik för att fatta smartare beslut om tillväxt och lönsamhet samt gör sin ekonomiska planering, sitt budgetarbete och sina prognoser smidigare.


  Aberdeen-rapport: Finansiella rapporter i realtid: Det måste gå fort


  Aberdeen-rapport: Ligg steget före med smidig planering, budgetering och prognostisering

 • Registrera dig och hämta Aberdeen Groups rapporter, Real-Time Financial Reporting: The Need for Speed och Staying Ahead of the Curve with Agile Financial Planning, Budgeting, and Forecasting:

   
  Förnamn:  
  Efternamn:  
  E-mail:  
  Telefon:  
  Företag:  
  Titel:  
  Land:

   Jag accepterar email från Epicor

  Var vänlig registrera mig på epicor.com

 •  

  © Epicor Software Corporation

  Användningsvillkor | Sekretess policy