Skip to main content

Productivity Pyramid

Epicor Productivity Pyramid består av tre kompletterande lösningar speciellt framtagna för Epicors serviceoriententerade arkitektur (SOA). Productivity Pyramid sammanlänkar människor, processer och applikationer vilket förbättrar produktiviteten och förenklar samarbetet.

Epicor Portal tillhandahåller säker tillgång till information samt lättanvända visualiseringsverktyg för att ge användare möjlighet att intuitivt skapa vyer av information utan kunskap om den underliggande databasen eller databasspråk som exempelvis SQL. Vyer skapade i Epicor Portal kan publiceras och delas med andra användare med hjälp av Microsoft Sharepoint. Förutom säker tillgång till information, förbättrat sammarbete och ökad produktivitet så är vyer från Epicor Portal grunden till Epicor Information Worker.

Epicor Information Worker ger användare tillgång till data från ett obegränsat antal affärsapplikationer utan att behöva lämna Microsoft Office. Data från affärssystemet kan visas direkt i Microsoft Office där den kan bearbetas i nedkopplat läge för att sedan synkroniseras när användaren går online.

Epicor Service Connect ger möjlighet att automatisera uppgifter och att effektivisera affärsprocesser för att förbättra produktiviteten genom hela verksamheten. De anställda kan fokusera på värdehöjande aktiviteter istället för repetitiv datainmatning. Både Epicor Information Worker och Epicor Portal använder sig av integrationskapabiliteten i Service Connect för att ge användare möjlighet att uppdatera eller lägga till nya poster i affärssystemet utan att behöva öppna själva affärssystemet.

De olika komponenterna i Epicor Productivity Pyramid arbetar tillsammans för att öka värdet av investeringen i Epicors affärslösningar.