Service-oriented Architecture

Med betoning på ”Service” i Service-Oriented Architechture

Så gott som alla försäljare av mjukvara utannonserar att applikationerna är baserade på en serviceorienterad arkitektur (SOA) men vid närmare undersökning visar det sig ofta att inte riktigt allt som marknadsförs som SOA är serviceorienterat. På Epicor®har vi valt att erbjuda lösningar byggda ända från botten på de bästa SOA-grunderna.

Vad är SOA egentligen?

SOA är ett sätt att utveckla affärslösningar och mjukvaruapplikationer så att mjukvaruprocesser bryts ned till servicetjänster som sedan görs tillgängliga och möjliga att upptäcka över nätverket. Varje enskild service erbjuder funktionalitet som kan anpassas efter organisationens behov samtidigt som de underliggande detaljerna för implementeringen behålls dolda. SOA riktar sig mot den komplexitet, avsaknad av flexibilitet och de svagheter som det existerande arbetssättet besitter gällande utveckling av processer, arbetsflöde och integrering av applikationer.

Epicors SOA-grund: Microsoft®.NET™, webbtjänster, och standardspråk

Epicor startade med .NET, Microsofts lösning för att bygga och göra tillgängliga applikationer med hjälp av webbtjänster. Webbtjänster använder alla samma standard, Extensible Markup Language (XML) som gör det enklare för affärsmjukvara att kommunicera. Genom att hantera affärslogik med webbtjänster gör Epicor det möjligt för företaget att bygga sina egna affärsregler, bättre hantera affärsprocesser samt ha ständig tillgång till systemet, oavsett plats. Kombinera detta med Epicor Service Connect, ett orkestreringsverktyg för affärsprocesser som gör det möjligt att definiera arbetsflödet via webbtjänster för att uppnå en nivå av kontroll som möter kraven hos vilken organisation som helst.

Fördelar med SOA

SOA förenklar integreringen av de otaliga delar en organisation består av. SOA förenklar samarbete och informationsutbyte genom hela organisationen och med utomstående parter. Genom att göra affärsprocesserna synliga hjälper SOA verksamheten att fokusera på bästa sätt att optimera de olika momenten. SOA ger stöd för affärsmodeller som sträcker sig långt över organisationens gränser. SOA ökar samarbetet och ökar verksamhetens effektivitet.

SOA gör det möjligt att skräddarsy affärsprocesserna utan att modifiera källkoden. Med SOA blir hanteringen av processerna i systemet en fråga om konfigurering, inte specialanpassning. Det betyder att när det är dags att uppgradera systemet till nästa version är det betydligt enklare än om implementeringen skulle bestå av en mängd olika speciallösningar.

En ytterligare fördel med SOA är att det ger möjlighet att effektivisera affärsprocesser vilket i sin tur medför en kvickare hantering och högre flexibilitet. SOA tillhandahåller ett sätt att göra affärsprocesserna synligare så att de kan skräddarsys och optimeras för att bättre möta kundens behov av kortare svarstid samtidigt som de bibehåller en hög kvalitetsnivå och pålitlighet. Kanske viktigast av allt: SOA behåller komplexiteten och funktionaliteten hos en business-to-business-integrering på en armlängds avstånd samtidigt som kostnader reduceras betydligt.

Epicor erbjuder kompletta SOA-lösningar som hjälper företaget att sammanlänka människor, processer och applikationer för en flexibel och anpassningsbar affärsverksamhet.