Skip to main content

Epicor ICE Business Architecture

Dagens globala marknad blir mer och mer rörlig. Det går snabbt att göra affärer, konkurrensen är hård och marknaden likaså. För att behålla konkurrenskraften måste företag vara beredda att snabbt anpassa nya affärsprocesser efter förändrad efterfrågan och varierande trender. Morgondagens affärsapplikationer måste vara intuitiva, välanpassade och extremt produktiva. Som svar till detta behov har Epicor skapat en helt ny typ av affärsapplikation.

Epicor uppmärksammade att kraven på affärsapplikationer förändrades så tidigt som 2002 när vi introducerade vår första applikation med fullständigt serviceorienterad arkitektur (SOA) och teknologi från Microsoft.NET.

Många års erfarenhet av serviceorienterad arkitektur och ett stort utbud av applikationer har resulterat i att vi nu gjort det möjligt att separera det tekniska ramverket från själva affärsapplikationen. Detta medför en kostnadseffektiv mjukvaruutveckling och ger dessutom den kvickhet, skalbarhet och funktionalitet som våra kunder behöver. Vi kallar denna affärsarkitektur för Epicor Internet Component Environment, ICE.

Vi har även uppmärksammat att enbart SOA inte var tillräckligt för att erbjuda den typ av affärslösning som behövdes för att hjälpa våra kunder att ligga ett steg före konkurrenterna. Epicor ICE omdefinierar begreppet affärsarkitektur genom att utnyttja de sociala och tekniska aspekterna i Web 2.0. Dessa aspekter slås samman med modern SOA för att skapa en lösning utvecklad både för människor och för affärer, samtidigt som den står öppen för förändring.

Epicor True SOA

En serviceorienterad arkitektur garanterar att komplexiteten med vilken en affärslösning är utvecklad förblir osynlig. I en serviceorienterad arkitektur bryts affärslogiken som representeras av mjukvaruprocesser ned till en rad löst sammanhängande tjänster. Dessa tjänster finns sedan tillgängliga i ett nätverk för webbtjänster. Varje tjänst ger olika typer av funktionalitet som kan specialanpassas efter företagets behov samtidigt som den underliggande implementeringen ligger dold. SOA gör det möjligt att optimera de bakomliggande processerna, vilket i sin tur gör snabba förändringar möjliga. Eftersom affärsprocesser i en serviceorienterad arkitektur separeras till olika lättillgängliga funktioner blir det lättare att på ett korrekt sätt låta affärssystemet representera företagets affärsregler.

Epicor True SOA™ går ett steg längre genom att betrakta all affärslogik, inklusive klienten, som olika affärstjänster. Det är tack vare Epicor True SOA™ som alla nästa generations affärsapplikationer från Epicor kan hanteras med hjälp av Epicor business process management (BPM) och Epicor Service Connect. Epicor True SOA™ innefattar även ramverket Epicor Everywhere™ Framework, en unik teknik som lagrar all affärslogik som metadata i formatet XML. Detta gör det möjligt för Epicors applikationer att köras som smarta klienter, webbklienter och på mobila enheter, allt från samma källkod.

Epicor ICE skapar tillsammans med verktyg som Epicor Portal, Epicor Service ConnectEpicor Information Worker, samt nästa generations affärslösningar en samarbetsfrämjande applikation med nya nivåer av flexibilitet, användarvänlighet och skalbarhet. Epicor ICE hjälper företag att reducera kostnader, förbättra utnyttjandet av hårdvara samt med att optimera tillgängligheten av hårdvara och infrastruktur.

Med Epicor ICE har dagens verksamheter tillgång till en sofistikerad standardplattform för kostnadseffektiv integration och högklassiga prestanda. Detta ger oöverträffad produktivitet hos användarna och snabb kapitalavkastning.

Epicor ICE: Grunden för nästa generations affärsapplikationer

  • Tätt integrerad med verksamheten och dagens IT-applikationer med snabb och pålitlig teknologi
  • Lätt integration
  • Hög flexibilitet
  • Användarvänligt gränssnitt
  • Extremt skalbart
  • Blixtsnabba prestanda
  • Ger alltid tillgång till information, oavsett plats
  • Hög säkerhet
  • Samarbetsfrämjande

Follow Us

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare