Skip to main content

Epicor Outsourcing

Alltfler små och medelstora företag förlitar sig på outsourcing-strategier. De försöker på bästa sätt använda företagets resurser för att öka företagets resultat och lönsamhet. Att outsourca den dagliga hanteringen av system eller operationer har blivit ett bra alternativ för att minska kostnader och öka effektiviteten i verksamhetsoperationer. Epicor Outsourcing erbjuder en uppsättning flexibla tjänster som ger kunderna tillgång till kunniga experter, specialresurser och service i världsklass.

Tjänsterna omfattar:

  • Värdtjänster för program
  • Programhantering
  • Help Desk-hantering
  • Outsourcing av affärsprocesser
  • Systemsäkring (katastrofåterställning)