Skip to main content

Managed Services

Epicor är medvetna om att friheten att kunna fokusera på huvudverksamheten är en förutsättning för att företaget ska nå framgång. Genom en serie kompletterande och globalt åtkomliga servicelösningar kan Epicor hjälpa till med ledning och optimering av hela IT-investeringen vilket hjälper företaget till ökad lönsamhet genom att leverera kostnadseffektiva tjänster samtidigt som företaget kan fokusera på sin verksamhet.

Epicor Managed Services erbjuder en värdefull fördel till Epicors kunder genom att garantera att affärssystem och processer ständigt är igång och arbetar på maximal nivå. Vid sidan av serverlösningar för applikationer erbjuder Epicor Managed Services fullständig hantering av företagets portfölj med applikationer. Managed Services förbättrar även tillgången till support och underhåll med omfattande hantering av infrastrukturen för applikationer samt administration, allt uppbackad med fullständig tillgång till helpdesk. Fullständig pålitlighet, hög tillgänglighet och reducerad risk – fullständig service.

Epicors lösningar skapar unika möjligheter för företag och verksamheter inom var och en av branscherna som vi betjänar. Epicors programvara erbjuder verktygen och funktionerna som du behöver för att hjälpa ditt företag att växa.