ERP-tjänster

Våra kunder är inte bara beroende av vår programvara, utan även av vår support för dessa lösningar runtom i världen. Vi ger support för alla Epicors produkter med en supportorganisation i världsklass, med kapacitet att betjäna vår globala kundbas.

Epicor Support är en global organisation med över 350 anställda på 14 supportcenter runtom i världen. Våra kunder har tillgång till den bästa tillgängliga tekniska och programrelaterade supporten från kunniga experter på våra program, tekniker och branscher. Supporten sköts med avancerade verktyg och tekniska lösningar.

Epicors kunder har också tillgång till vårt kundcenter online, EpicCare. Via EpicCare har våra kunder åtkomst till information, resurser och tjänster, t.ex. kontoinformation, vår webbaserade kunskapsbas, produktdokumentation, filhämtningar, webbforum, communities och annan nyttig information dygnet runt.