Skip to main content

Christian Berner TechTrade

Christian Berner löper smidigare med Epicor

Christian Berner är en del av Christian Berner Invest-gruppen, som är en fristående företagsgrupp med inriktning på handelsverksamhet och metallindustri. Christian Berner Invest har runt 260 anställda i Norden och har en affärsvolym på cirka 550 miljoner kronor år 2008. Christian Berner Tech Trade är huvudbolag för handelsverksamheten, med dotterbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Baltikum.  

Christian Berner levererar teknisk utrustning till hela Norden. Med en så omfattande verksamhet ställs stora krav på bland annat logistiken, varför ett väl fungerande affärssystem är av yttersta vikt. Inför millennieskiftet började Christian Berner att söka efter ett affärssystem som skulle ge dem en integrerad lösning.

"Epicor har gjort oss bortskämda med ny och modern teknik. När vi startade vårt dotterbolag i Baltikum tog det inte mer än två timmar, tack vare arkitekturen i Epicors ERP-lösning."

Weimer Andersson
CIO | Christian Berner TechTrade

"En jäkla massa extra" 

Efter att ha sett över de alternativ som fanns, valde de Epicors ERP-lösning iScala för den flexibla strukturen och moderna plattformen.  

"Det vi egentligen sökte från början var ett integrerat affärssystem, som skulle göra arbetsflödet lite smidigare. Men genom iScala fick vi en jäkla massa extra. Den teknikdrivna utvecklingen, som Epicor har, garanterar oss att alltid ha ett modernt ERP-system" säger Weimer Andersson, CIO på Christian Berner TechTrade. Idag använder Christian Berner ERP-systemet även tillatt konsolidera koncernen - totalt cirka 20 bolag med separata bokslut skall sammanställas.


Mer konkurrenskraftiga 

Tack vare överblicken och den flexibla lösningen Epicor erbjuder har Christian Berner blivit mer konkurrenskraftiga:  

"ERP-systemet följer med ända ut till kunden. Våra tekniker kan sitta på plats och göra hela jobbet, inklusive pappersarbetet. Vi springer hela tiden lite snabbare och lite smidigare, utan att behöva anstränga oss mer. Det har gett oss en bättre kontakt med kunden" säger Weimer Andersson. 


Nya rekordresultat 

Sedan Christian Berner införde systemet för över 10 år sedan, år 1998, har de haft en konstant ökning i försäljningen. "Tack vare en ökad överblick och en ökad medvetenhet går arbetet smidigare. Och att hela tiden kunna tillgodose sig ny teknik och nya funktionaliteter från Epicor hjälper också till. Det kan inte bara vara hårt arbete som gör att vi har nya rekordresultat år efter år, sedan vi anlitade Epicor. ERP-systemet har nog en del att göra med det också" säger Weimer Andersson.  

Enligt Weimer Andersson är en stor fördel med Epicors ERP-system att det är väldigt strukturerat. Många företag drar sig för att byta eller uppgradera sitt affärssystem av rädsla för att det ska påverka företagets verksamhet negativt, men med Epicor finns inte den hotbilden. 

Med en säker, skyddad kärna kan man utveckla många sidofunktioner utan att vara beroende av stora konsultinsatser vid uppgraderingar. De flesta stora uppgraderingar är marginellt svårare än att lägga på ett servicepack. Det gör att vi alltid kan vara framme och tillgodogöra oss Epicors senaste funktionalitet.

I augusti 2008 startade Christian Berner ett nytt dotterbolag i Baltikum. Det snabba och smidiga arbetet imponerade på Weimer Andersson: 

"Vi skickade över personalen med laptops, och mindre än två timmar senare var verksamheten igång. Det är inte många affärssystem som klarar det. Epicor har en grymt flexibel plattform". 

2009 startade även arbetet med att modernisera ytterligare ett av koncernens bolag. Denna gång är det Epicor9 som skall ersätta ett annat system som inte klarar av att hålla samma tempo som organisationen. 

"Expansiva bolag står och faller med sin ITinfrastruktur och vi kommer aldrig riskera att komma efter på grund av omoderna ERPsystem" avslutar Weimer Andersson.

 

Kort om Christian Berner

Huvudkontor: Mölnlycke, Göteborg

Bransch: Teknikhandel - inriktning processindustrin och miljöteknink

Antal anställda: 260

Hemsida: www.christianberner.se

Utmaningnen

Christian Berner levererar teknisk utrustning till industrier och kommuner i hela Norden. De behövde ett ERP-system som var flexibelt och enkelt nog att ge en bra överblick över verksamheten och en bra kontroll över de logistiska flödena.

Lösningen

Epicor erbjuder ett affärssystem som är både enkelt och flexibelt, och som dessutom kan anpassas för olika branscher utan att man gör förändringar i systemkärnan.

Resultatet

Epicors kraftiga tekniska utveckling har även gett Christian Berner en bättre överblick över kunden som företeelse, och upplever att de har en bättre närvaro. 

Follow Us

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare