Skip to main content

Stockmos

Med hundratals pallar med dryck och råvaror in och ut på lagret varje dag är det viktigt med effektiv hantering av streckkoder. Stockmos var missnöjda med sitt gamla läsarsystem, men med Epicor Collect har flexibiliteten ökat markant. 

Stockmos är ett familjeföretag med 30 anställda, som tillverkar naturliga bär- och fruktdrycker. Företaget har sedan 1932 tillverkat äppelmos, must, saft och sylt på Stockby gård i Stenhamra på Ekerö. På 70-talet gick man över till att bara producera drycker. Idag tillverkar man ungefär 22 miljoner liter färdiga eller spädningsbara drycker av olika slag om året, både under eget varumärke och som legotappning åt andra. Marknaden är huvudsakligen Sverige, även om exportering av mindre mängder till övriga Norden och Baltikum har förekommit. Varje dag lastar man ut cirka 100 ton dryck från lagret och spårbarhet i produktion och transport är av yttersta vikt.

"De stora vinsterna på det nya systemet är framförallt nöjdare personal med betydligt lägre stressnivå och vi har inte upplevt några som helst problem."

Anne-Lie Pettersson
IT-ansvarig samt kvalitets- och labbchef

Från EDI till lag på spårbarhet 

Anne-Lie Pettersson är såväl IT-ansvarig som kvalitets- och labbchef på Stockmos. Hon berättar om logistiken, problemen som uppstod och hur allt fick ett lyckligt slut. De allra flesta arbetar med EDI idag. Vi får in order och skickar ordersvar elektroniskt, levererar ordern och skickar därefter ut en leveransavisering och faktura elektroniskt. ICA började med EDI för många år sedan och vi skaffade en tjänst som hette Exder, ett webbaserat affärssystem som hanterade detta. Vi hade så få kunder att vi inte såg någon lönsamhet med att skaffa ett eget affärssystem med denna funktion.  

Idag är det lag på spårbarhet och man måste kunna spåra produkten ett steg bakåt och ett framåt. Detta kräver att vi vet exakt var våra pallar med dricka har tagit vägen. Varje pall förses därför med en streckkodsetikett med en unik kod. För att kunna läsa och verifiera koderna skaffade vi en laserscanner från Strålfors, men tyvärr fungerade den dåligt, för vi hade örmodligen inte ställt rätt krav. Vi var i händerna på leverantören. 

De hade bara en person som förstod produkten och honom var det alltid svårt att få tag i. Situationen var allt för sårbar och vi var tvungna att åtgärda detta. Eftersom vi använder affärssystemet iScala från Epicor, skaffade vi tilläggsmodulen Collect och en ny laserscanner. Numera är det Collect som ser till att alla data hamnar på rätt ställe i affärssystemets databas. 

Systemet är lättprogrammet och man kan ange vad som ska läsas och vilka data som ska kunna hämtas fram senare. Skulle en kund ha en anmärkning kan man ta reda på exakt vilka pallar som ingår i en dryckessats (en sats är normalt tio kubikmeter) och kan tala om var alla pallar tagit vägen. 

I framtiden avser vi att utöka systemet så att det kan användas till att registrera mottaget gods också, och mata in uppgifter om detta i affärssystemet och matcha mot inköpsorder i iScala. Inventering med Collect är nästa logiska steg.


Nöjdare personal med betydligt lägre stressnivå 

Anne-Lie Petterson fortsätter med att berätta om de verkliga vinsterna med Collect. Det nya systemet har gjort lagerpersonalen betydligt nöjdare. Den största fördelen är att systemet rapporterar om någon pall är fel, och exakt vad som är fel (tex dubbelläsningar, saknade artiklar, mm.), till skillnad från det gamla som bara meddelade att "något" var fel.  

Det underlättar oerhört om man just fyllt en bil med 48 pallar och tvingas rulla ut allihop igen för att försöka hitta "något". Vi konfigurerade dessutom systemet till att scanna flera streckkodsrader på en gång vilket underlättar oerhört. Ytterligare en fördel är att man kan avbryta en lastning i mitten och ta en annan lastbil emellan, och sedan fortsätta där man slutade tidigare. Det nya systemet ger oss en helt annan flexibilitet. Epicor höll dessutom med löpande utbildning, så vi upplevde aldrig några instegsproblem. 

De stora vinsterna på det nya systemet är framförallt nöjdare personal med betydligt lägre stressnivå och vi har inte upplevt några som helst problem, inga kraschar eller något. 

Till andra som står inför ett liknande beslut kan jag rekommendera att man börjar med att gå igenom sin egen verksamhet och se om produkten verkligen passar iaffärsprocessen. Det är fördelaktigt att ha en väldigt tydlig kravspecifikation.  Jag kan utan vidare rekommendera andra att köpa samma system. Har man satsat pengar på iScala är det väldigt bra att ha ett kompatibelt system för scanning, snarare än att försöka anpassa ett annat system. Man ska också respektera den berörda personalen och ta med dem i projektet. De sitter trots allt inne med den verkliga kunskapen.

Företagsfakta

Region: Sverige

Industri: Mat o dryck

Antal bolag: 1

Hemsida: www.stockmos.se

Problem och möjligheter

Idag är det lag på spårbarhet och man måste kunna spåra produkten ett steg bakåt och ett framåt. Detta kräver att Stockmos vet exakt var pallar med dricka har tagit vägen.

För att kunna läsa och verifiera koderna skaffade vi en laserscanner som tyvärr fungerade dåligt, och situationen var sårbar och vi var tvungna att åtgärda detta.

Fördelar

  • Det nya systemet har gjort lagerpersonalen betydligt nöjdare, med betydligt lägre stressnivå.
  • Systemet rapporterar om någon pall är fel, och exakt vad som är fel.
  • Man kan avbryta en lastning i mitten och ta en annan lastbil emellan, och sedan fortsätta där man slutade tidigare.
  • Betydligt bättre flexibilitet.
  • Löpande utbildning så Stockmos upplevde aldrig några instegsproblem.

Follow Us

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare