Skip to main content

AnVa Components

Norrländsk leanfilosofi skördar global framgång

Genom målinriktat arbete har norrländska AnVa Components vänt konkurs till framgång. Med utgångspunkt i en tydlig leanfilosofi för att minska resursslöseriet levererar bolaget idag högkvalitativa stålprodukter till hela världen, har schemalagd "förbättringstid" för att främja innovation och arbetar engagerat med det nya affärssystemet Epicor ERP.

Norrländska AnVa Components är en global leverantör av produkter i legerat och rostfritt stål till fordons- och verkstadsindustri världen över. Kunderna är såväl tillverkare som andra leverantörer. AnVa Components tillverkar bland annat olika axelprodukter i stål samt detaljer till växellådor, chassin och motorer.

"Den absolut största fördelen med Epicor ERP är systemets och plattformens flexibilitet. Det är oerhört viktigt för oss att själva kunna anpassa och göra ändringar i systemet och inte behöva använda oss av konsulter hela tiden."

Mikael Nilsson
VD | AnVa Components

Arbetet ställer höga krav på god precisionsbearbetning, proaktiv kvalitetssäkring av produktionskedjan och flexibilitet att förändra tillverkningen efter ständigt förändrade villkor i omvärlden.

AnVa Components levererar till länder i hela världen och bland kunderna finns jättar som Scania och Volvo. Den norrländska aktören tillhör de främsta globala producenterna av kingpins (finns i styrningen på lastbilar) och totalt tillverkar AnVa.

Components en halv miljon kingpins till 250 000 lastbilar varje år. Framgångarna har uppmärksammats och år 2012 belönades AnVa Components för sin leanfilosofi me det nyinstiftade priset Nordic Manufacturing and Automation Award som belöna mindre företag som "lyckats utveckla sin verksamhet och förbättra produktivitet oc konkurrenskraft genom automation och nytänkande kombinerat med innovativt och konstruktivt arbetssätt."


Motgång blev framgång


Men företaget har inte alltid upplevt framgång. År 2009 ombildades AnVa Components efter konkurs och i samband med nystarten tog ledningen nya tag. Bland annat beslöt man att förbättra det proaktiva arbetet med kvalitetssäkring och avvikelsehantering i produktionsprocessen. För att lyckas beslöt man att engagera hela medarbetarstyrkan genom att lägga in utveckling och innovation på schemalagd arbetstid, så kallad "förbätttringstid".

- Vi stängde helt enkelt av maskinerna till en början - för att få alla att medverka i utvecklingsarbetet, berättar Mikael Nilsson, vd för AnVa Components. Idag arbetar vi tillsammans och fokuserat med att identifiera avvikelser, möjligheter och att konkretisera frågeställningar. Alla behöver kunna ta del av samma information hela tiden för att möjliggöra förbättring. Idag gör vi det på white boards, men vår vision är att det ska kunna ske via affärssystemet
och uppdateras i realtid på stora bildskärmar.

Men först måste affärssystemet implementeras i produktionen. Epicor ERP driftsattes i maj 2012 och än så länge är fas ett genomförd - processtöd för lager, order och ekonomi. Nästa steg är att koppla ihop all produktdata och skapa en gemensam bild av mätningar, maskinduglighet och spårbarhet av material, information som idag är utspridd i olika system. VD anpassar Epicor ERP på egen hand

Vid konkursen år 2009 satt AnVa Components med ett tio år gammalt Scala system utan underhållsavtal, även det från Epicor. Att investera i ett nytt affärssystem vid nybildningen föll sig därför naturligt och ungefär samma tidsperiod lanserade Epicor sitt nya affärssystem Epicor ERP. Dock gick AnVa Components inte över till Epicors nya system per automatik utan passade på att utvärdera flera affärssystem. I slutändan var det ändå Epicor ERP som drog det längsta strået - med en modern plattform och anpassad efter AnVa Componentss verksamhet.

- Den absolut största fördelen med Epicor ERP är systemets och plattformens flexibilitet, säger Mikael Nilsson. Det är oerhört viktigt för oss att själva kunna anpassa och göra ändringar i systemet och inte behöva använda oss av konsulter hela tiden. AnVa Components har redan gjort viktiga anpassningar på egen hand. Då bolaget bygger på automation finns det mycket kompetens internt och inte sällan är det Mikael Nilsson själv, med gedigen erfarenhet av att bygga IT-system, som utvecklar konfigurationerna inne i systemet.

Ett exempel är processen att automatisera EDI-planer från kunder världen över. En vanlig vecka kan det komma in trettiotalet planer på en dag och flera dagar i veckan. Att automatisera processen för EDI-planerna har inneburit en stor förbättring gällande effektiviteten i arbete och produktion. AnVa Components har även med hjälp av Epicor ERP påbörjat arbetet med att automatisera processen för inköp av råmaterial och driftsatt en funktion för att
kunna skicka orders via EDI.

- Vi ser stora möjligheter med Epicor ERP och ser mycket fram emot att kunna räkna hem förtjänsterna när all produktionsdata kommer vara samlad i ett och samma system. Då kommer vi kunna ta vårt arbete med att förbättra kvalitetssäkringen och vår leanfilosofi till nästa nivå.

Follow Us

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare