Skip to main content
  • Epicor i pressen
  • Nyheter
  • Ny version av Epicor ERP ger tillverkare kraftfullt molnbaserat analysverktyg och global efterlevnad

Ny version av Epicor ERP ger tillverkare kraftfullt molnbaserat analysverktyg och global efterlevnad

Stockholm, Sverige, maj 23, 2017

Idag under kundkonferensen Insights 2017 presenterade Epicor Software Corporation, global leverantör av branschspecifika affärssystem som stöttar företags tillväxt, den senaste versionen av Epicor ERP – ett globalt affärssystem som idag används av tusentals kunder i 150 länder.

Den senaste versionen bygger vidare på styrkan i systemets ”cloud first”-arkitektur och har nya kraftfulla funktioner som säkerställer god drift, förbättrad synlighet och intäktsutveckling. Ny funktionalitet som stödjer tillväxten på topplinjen och samtidigt kontrollera kostnaderna på bottenlinjen är avgörande för fortsatt tillväxt på en alltmer konkurrensutsatt och snabbrörlig globala marknad.

– Med marginaler för produkter som eroderar, ökade krav från kunder och en osäker och något instabil global ekonomi, måste tillverkare använda teknik för att agera snabbare och skapa förutsättningar för strategiskt beslutsfattande, säger Scott Hays, produktmarknadsföringschef på Epicor. Epicor ERP är utformad för att stödja hur människor arbetar, idag och i framtiden, och hjälper verksamheter att dra nytta av teknik så som sakernas internet, big data och analys, samarbeten via sociala medie-lösningar, mobilitet och additiv tillverkning.

Epicor ERP erbjuder nu ökad flexibilitet för moln-implementering. Systemet ger även ny och förbättrad ”out-of-the-box”-funktionalitet, som till exempel stöd för global tillväxt och expansion, verksamhetsförändringar och ökad effektivitet i verksamhetskritiska områden så som kvalitet och efterlevnad. Den nya versionen har också integrerade funktioner för innehållshantering, vilket Epicor förvärvade av DocStar i januari 2017. De nya funktionerna stödjer verksamhetsförändringar och bidrar till förbättrat kundfokus, samarbeten, effektivitet och expansion för att hantera nya möjligheter på marknaden.

Epicor ERP finns nu tillgängligt globalt för uppgraderingar på 36-språk och nya moln-implementeringar. Företag som använder den senaste versionen av Epicor ERP kommer att kunna dra nytta av följande funktioner:

  • Nytt dedikerat tenancy moln-alternativ: Utöver multi-tenancy- och single-tenancy-installation, erbjuder det nya dedikerade moln-alternativet större flexibilitet och kontroll.
  • Internationella funktioner för ekonomi och efterlevnad: Utökade internationella ekonomiska applikationer och ett nytt digitalt verktyg för efterlevnad, som underlättar komplexa rapporterings-, skatte- och betalningsprocesser för företag som verkar i flera geografiska områden.
  • Ny lösning för dataanalys: Epicor Data Analytics (EDA) erbjuder ett flexibelt och lättanvänt analysverktyg som är tätt integrerat med Epicor ERP. Via konfigurerbara instrumentpaneler driver EDA datasynlighet vilket bidrar till bättre beslutsfattande.
  • Nya verktyg för ökad produktivitet i front och back-end-processes: Ett nytt 2D-designvisualiseringsverktyg förbättrar (Configure to Order) CTO-designfunktionen i Epicor ERP. Nya funktioner har också lagts till i Epicor Manifest – det automatiserade fraktprogrammet.
  • Nya resurser effektiviserar uppgraderingar och stödjer utbildning: Nya verktyg, som Epicor Site Analyzer och ett nytt snabbt datamigreringsalternativ, accelererar uppgraderingsprocessen för kunder som går från on-premise till moln-implementeringsmodeller. Epicor University erbjuder också utbildningar inom den nya ERP-funktionaliteten.

Epicors kunder menar att uppgraderingen till den senaste versionen av Epicor ERP bidrar till att säkerställa att deras företag använder den absolut bästa versionen av programvaran.

– Det gör det möjligt för vår verksamhet att dra nytta av de senaste funktionerna vilket i sin tur gör det möjligt för vår verksamhet att växa – det ger våra användare frihet att fokusera på kärnverksamheten, säger Daniel Sirow,  vice vd, Independent Components Corporation, en grossist av OEM (Original Equipment Manufacturer) eftermarknadsluftkompressordelar och -tillbehör.

Om Epicor ERP
Epicor ERP är en global affärssystemlösning som erbjuder valmöjligheter, flexibilitet och smidighet för att ge ökad tillväxt och möjligheter i hela ditt företag utan den komplexitet som äldre plattformar har. Den möter behoven hos dagens användare och är ett perfekt stöd inom tillverkning för ”make-to- order”, ”configure-to-order” och ”configure-to-stock”. Epicor ERP ger en helhetslösning för företag och finns i molnet, molnhosting eller on-premises. Epicor ERP är moduluppbyggt och har kraftfulla funktioner som är inriktade på att minska kostnaderna, effektivisera processer och förbättra kommunikation med kunder – samtliga högprioriterade för att uppnå fortsatt tillväxt och lönsamhet. För mer information, besök samlingssidan för Epicor ERP.

Om Epicor Software Corporation
Epicor Software Corporation driver företags tillväxt. Vi erbjuder flexibel, industrispecifik mjukvara som är framtaget utifrån behoven hos våra kunder inom tillverkning, distribution, detaljhandeln och service industrin. Mer än 40 års erfarenhet av våra kunders unika affärsprocesser och operativa krav ligger till grund för alla lösningar – i molnet, molnhosting eller on-premises. Epicor har en djup förståelse för din bransch och tillhandahåller lösningar som hanterar komplexiteter, ökar effektiviteten och frigör resurser så att du kan fokusera på tillväxt. För mer information, kontakta Epicor eller besök www.epicor.se.

Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.

“Uppgraderingen till den senaste versionen av Epicor ERP bidrar inte endast till att säkerställa att vi använder den absolut bästa versionen av programvaran, utan gör det även möjligt för vår verksamhet att dra nytta av de senaste funktionerna som i sin tur gör det möjligt för vår verksamhet att växa – det ger våra användare frihet att fokusera på kärnverksamheten”

Daniel Sirow
Vice vd | Independent Components Corporation

Follow Us