Ny uppdatering av iScala ger kunder större konkurrensfördelar

Hjälper organisationer att driva global expansion och tillväxt

Epicor Software Corporation, global leverantör av branschspecifika affärssystem som stöttar företags tillväxt, meddelar idag att deras kunder kommer kunna ta del av en uppdaterad version av det populära affärssystemet Epicor iScala.

iScala har tagits fram för företag som verkar i flera länder samt lokalt eller regionalt och som behöver möta internationella handelskrav. De nya uppdateringarna bygger vidare på den föregående versionen som nu erbjuder en rad nya funktioner och skapar bättre förutsättningar för organisationer att konkurrera på den globala marknaden.

Internationella regelverk: Den nya elektroniska plattformen kommer att hjälpa kunder att lättare möta lokala lagar och krav för elektronisk rapportering och arkivering. Vilket till exempel innebär att leverera rapporter i efterfrågade XML-format, anpassat till den snabbt föränderliga skatte- och affärsmiljön. 

Plattformen nyttjar det kraftfulla Epicor Service Connect-ramverket som stöttar verksamhetens händelserapportering, datasökningar (Snap Searches) och erbjuder anpassningsbara skärmvyer. 

iScalas internationella efterlevnad har ännu fler förbättringar som hjälper organisationer att expandera globalt och samtidigt möta landsspecifika regelverk och lagstiftningskrav. Detta är särskilt värdefullt för kunder som är verksamma i det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) och för länder i Europa som håller på att införa SAF-efterlevnad (Single Audit File) för rapporter.

Utökade nyckelfunktioner: Förbättringar av viktiga områden, såsom revalvering av tillgångar, förbättrad kreditkontroll, hantering av offerter och prissättning. Den nya versionen av iScala fokuserar på att hantera affärskritisk information, vilket även kan användas vid rapportering och dataanalys. Modulen Advanced Credit Control har förbättrats och ger bättre kontroll av kredit, både för vanliga och ovanliga affärer - som exempelvis ad hoc-förlängning av en kunds kreditgräns för att kunna slutföra ett projekt.

Förenkling av dagliga arbetsuppgifter: Hjälper användare att spara tid, ger ökad effektivitet och produktivitet med förbättringar som förenklad administration av grunddata samt bättre kontroll på systemmeddelanden.

Tekniska innovationer och uppdateringar: Ger användare mer flexibilitet i det dagliga arbetet genom att Epicor Service Connect, iScala-integrationen och plattformen som används för att hantera integrationer och arbetsflöden, får flera förbättringar som ger ökad genomströmning och minskat underhåll. Detta möjliggörs tack vare den nya avancerade funktionen för felsökningar och anpassningar.

Med den fortsatta utökningen av Epicor ICE 3.1, får iScala-kunder tillgång till den förbättrade webbaserade och mobila instrumentpanelen.

Den nya versionen av iScala hjälper företag att förbli kompatibla med de senaste tredjepartsprodukterna. iScala stödjer integration med Microsoft CRM 2016 samt mobil åtkomst, Microsoft SQL Server 2016 och SAP Crystal Reports 2016.

iScala-lösningen hjälper organisationer att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Den bidrar med att ge verksamheter insikter om viktiga rättsliga, skattemässiga och lagstadgade förändringar. Den skapar även ökad lyhördhet och snabbhet för kunder, leverantörer och partners samt i sådant som kan påverka lönsamheten.

– Vår iScala-lösning har visat sig vara oerhört populär bland våra kunder genom åren och med den nya versionen visar vi att vi fortsatt investerar i produkten och dess nyskapande. Epicors kunder uppmanas att uppgradera till den senaste versionen av programvaran för att dra nytta av alla de nya funktionerna. Tillsammans hjälper vi våra kunder att förverkliga sina tillväxtpotential genom att ta sig an nya marknader och nya arbetsmetoder och samtidigt ge dem de verktyg de behöver för att möta olika krav över hela världen, säger Sabby Gill, internationell vice vd, Epicor.

Follow Us