Naera 2 av 5 svenska ekonomichefer foerlitar sig pa magkaenslan

STOCKHOLM, juni 17, 2015

Omkring en tredjedel av CFO:er menar att misstag begås på grund av bristande data

Epicor Software Corporation, global ledare inom affärssystemlösningar för aktörer inom tillverkning, distribution och tjänstesektorn, meddelar idag att nära två av fem (37%) svenska ekonomichefer förlitar sig på sin magkänsla när de ska fatta beslut i arbetet. Det visar en undersökning som genomfördes av Redshift Research på uppdrag av Epicor Software Corporation.

Studien avslöjar att 27 procent av svenska ekonomichefer, eller CFO:er (Chief Financial Officer), anser att brist på korrekt information försvårar det ekonomiska beslutsfattandet i organisationen. 34 procent menar att beslutsfattande tar längre tid på grund av bristande tillgång till viktig information. Det som kommer att ha största inverkan på verksamheters ekonomi och redovisning inom de närmaste åren är att snabbare kunna ta del av detaljerad information - det anser en tredjedel (33%) av ekonomicheferna.

Den största orsaken till att misstag begicks eller att mål inte nåddes bland svenska organisationer under de senaste åren var på grunda av att beslut fattades med hjälp av felaktig data, det menar nära en tredjedel (31%). 29 procent upplever att misstagen berodde på att beslut inte baserades på fakta och 20 procent menar att beslut grundades på känslomässiga skäl snarare än konkret fakta. Men intuition och känslor anses ibland vara en viktig del av beslutsfattandet. 22 procent av svenska ekonomichefer menar att deras intuition ofta är en bra vägvisare för att fatta strategiska beslut.

- Många respondenter anser att instinkt, intuition och även känslor har en giltig roll i beslutsfattandet. Men de mest effektiva ekonomicheferna vet när man ska använda sina instinkter för att vägleda beslut och när det kan ge ett mervärde vid tillfällen då enbart siffror inte räcker till, tillskillnad från att förlita sig på instinkt för att fylla informationsluckor på grund av otillräckliga processer och bristande infrastruktur. Lösningen är att ha en modern finansiell IT-infrastruktur på plats som ger rätt data, till rätt personer, vid rätt tidpunkt, på rätt sätt och som frigör tid till CFO:er så att de kan tillföra värde på mer kreativa sätt, säger Malcolm Fox, produktmarknadschef, Epicor Software.

Trots att det finns moderna finansiella IT-system på marknaden förlitar sig hela 40 procent av cheferna fortfarande på Excel för att få tillgång till sin data. 29 procent av CFO:er menar att deras IT-system för ekonomi är väldigt enkla att använda men de flesta (30%) menar ändå att systemen behöver uppdateras.

Av de affärsapplikationer företag använder sig av idag planerar flest företag (19%) att flytta BI (Business Intelligence) till molnet under året. Idag är använder tio procent av svenska ekonomichefer BI- molntjänster och inom tre år planerar dryga två av fem (44%) att flytta deras BI till molnet.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Redshift Research bland 1 532 finansiella beslutsfattare som arbetar i organisationer med 100+ anställda. De verkar inom tillverknings-, distributions- och serviceindustrier i Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Mexiko, Singapore, Sverige, Storbritannien, USA och Kanada. Undersökningen genomfördes online under april och maj 2015.

Om Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation är ett världsledande företag som tillhandahåller affärslösningar för företag inom tillverkningsindustri, distribution, detaljhandel och tjänstesektor. I över 40 år har Epicor levererat lösningar till företag av alla storlekar och har idag fler än 20 000 kunder i över 150 länder. Epicor levererar integrerade affärslösningar för resursplanering (ERP), mjukvarulösningar för handeln, supply chain management (SCM) och human capital management (HCM) som ger företag möjlighet att arbeta effektivare och öka lönsamheten. Med lång erfarenhet av innovation, branschspecifik kunskap och passion för kvalitet tillhandahåller Epicor ett komplett urval tjänster som främjar en snabb avkastning på investeringen och låg total ägandekostnad vare sig det rör sig om en lokal, regional eller global affärsverksamhet. Företagets internationella huvudkontor ligger i Austin, Texas med kontor och filialer runtom i världen. Mer information finns på www.epicor.se.

Följ Epicor på Twitter:   @Epicor, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST, @EpicorUK, @EpicorAPAC, @EpicorLAC and @EpicorRU.

Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.

Contact: 

Emma Grundmark
Field Marketing Manager, Nordics
Epicor Software Corporation
+46 70 960 86 62
E-mail

Follow Us