• Epicor i pressen
  • /
  • News Releases
  • / Global studie visar att företag är i desperat behov av tekniskt ledarskap men förbiser de kunniga millennials

Global studie visar att företag är i desperat behov av tekniskt ledarskap men förbiser de kunniga millennials

Trots att millenniegenerationen, även kallad millennials eller generation Y, år 2025  beräknas stå för hela 75 procent av den globala arbetskraften prioriterar inte chefer dem vid rekryteringar idag. Det visar en ny studie  från Epicor Software Corporation, global leverantör av branschspecifika affärssystem. Undersökningen belyser personalfrågor och behov hos nästa generations arbetskraft utifrån ett tillväxtperspektiv. 

Endast 39 procent av respondenterna menade att det var ”ganska viktigt” eller ”stort” fokus på att rekrytera millennials. Det visar på en motsättning då ”tekniskt ledarskap” och en ”kunnig arbetskraft” uppgavs som de viktigaste anledningarna till att stimulera tillväxt — vilket dagens uppkopplade och tekniskt kunniga millennials skulle kunna bidra med.

Tillverkningsindustrin förlitar sig i allt högre grad på teknik för att driva tillväxt. Under nästa årtionde uppskattas det att 3,5 miljoner jobbpositioner kommer behöva tillsättas inom tillverkningsindustrin i USA. Med en sjunkande befolkning i arbetsför ålder och fyrtiotalisterna på väg i pension är talangen bland millenniegenerationen därmed nyckeln till att driva företags tillväxt under nästa decennium.

– Ointresset att rekrytera millennials är särskilt förvånande med tanke på att de är den snabbast växande generationen bland den amerikanska arbetskraften som både är tekniskt och digitalt kunnig. Företag som ser och tar tillvara på millenniegenerationens talang kan få betydande konkurrensfördelar i den snabbt föränderliga digitala tid vi befinner oss i. Vår undersökning visar att många utmaningar inom bemanning kommer i vägen för tillväxt genom teknik. Organisationer måste omvärdera sitt förhållande till digitalt kompetent personal och ställa om sin verksamhet för att attrahera, relatera till och stärka nästa generations arbetskraft via mobila enheter, analysverktyg och annan teknik, säger Celia Fleischaker, marknadsdirektör, Epicor Software.

Teknik väver samman personal, information och utförande

Lyckligtvis arbetar många organisationer med att utveckla den tekniska infrastruktur som krävs för att attrahera och stödja framtidens arbetskraft. Nästan 80 procent (79%) av de tillfrågade cheferna har gjort, eller gör, investeringar i integrerad IT-infrastruktur.

Teknik förenar anställda och system med information och utförande och har en viktig roll i att förenkla komplexiteter, förbättra arbetslivet och skapa ökad produktivitet. 68 procent av respondenterna menar att det är viktigt att frigöra värdefull personal från vardagliga uppgifter. Det främsta målet för 67 procent var emellertid att använda teknik för att automatisera nyckelprocesser och låta nyckelpersoner fokusera sig på mer stimulerande arbetsuppgifter. Teknik är dessutom nödvändig för att förbereda företag för nästa iteration av robotteknik och artificiell intelligens. 

– Idag diskuterar vi strategier om arbetskraft gällande millennials men imorgon kommer vi prata om den kommande evolutionen på arbetsplatsen – när millennials möter maskiner, säger Fleischaker.

Skapa digitala förutsättningar för anställda

En fjärdedel av de tillfrågade cheferna sa att de kämpar med att behålla sina bästa medarbetare och 59 procent menar att de är bekymrade över personalomsättningen. Om organisationer inte har rätt teknik på plats riskerar de att överbelasta sina medarbetare vilket kan leda till utbrändhet och uppsägningar. 43 procent av de tillfrågade cheferna är bekymrade över att tillväxt kan skapa ökad arbetsbelastning och press. De är oroliga för att det ska resultera i att nyckelpersoner lämnar företaget för en mer strategisk och kunskapsorienterad roll hos konkurrenter (40%) eller en organisation med bättre tekniskt stöd (29%). För att behålla nyckelpersoner ansåg tre fjärdedelar (77%) att det är viktigt att kunna garantera anställda tillgång till all den information de behöver för att utföra sina jobb. 

Intuitiva system och gränssnittsdesign kan hjälpa anställda att komma igång snabbt, särskilt för millennials som vill ha en omedelbar effekt på arbetsplatsen. Utbildning, inbäddad och guidad hjälp via skärmen gör att det blir enklare att lära sig och använda systemen. Organisationer kan ge tillgång till information när som helst och var som helst via mobila enheter och sociala plattformar, och gå direkt från insikt till handling med hjälp av analyser och instrumentpaneler.

Den globala virtuella talangpoolen

Nästan en av fem respondenter (19%) säger att de för tillfället inte har tillräckligt kompetent eller erfaren arbetsstyrka. Nästan en fjärdedel (23%) av cheferna säger att det är svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Hela 50 procent av den amerikanska arbetskraften väntas arbeta som frilansare från år 2020  och när långsiktigt heltidsarbete inte längre är normen måste organisationer göra viktiga förändringar. Det har framför allt skett en förskjutning i fokus, från att behålla anställda till arbetarnas engagemang. Samarbeten via sociala plattformar gör det enklare för de anställda att bidra och överföra institutionell kunskap och att effektivt stötta personal från anställningsstart och med deras produktivitet överlag.

Ta vara på de positiva aspekterna av innovation


– Det positiva med en ständigt skiftande arbetskraft är ironiskt nog att organisationer kan dra nytta av ett ständigt flöde av talang som kan tillföra nya idéer, nya perspektiv och annat tänkande vilket kan vara nyckeln till att vinna fler marknadsandelar. 30 procent av de tillfrågade vd:arna angav ambition och entreprenörsanda som en viktig stimulans för tillväxt. Undersökningar visar ett tydligt samband mellan samarbete och innovation. Genom att dra nytta av molnet och företagets sociala nätverk kan verksamheter stötta gränslösa samarbeten och samtidigt gynnas av de positiva aspekter av innovation, säger Fleischaker.  

ERP: Affärssystemet för anställdas engagemang


Affärssystem som skapar engagemang kan vara avgörande för att stötta nästa generations arbetskraft. Epicor erbjuder en modern ERP-plattform som automatiserar processer och integrerar data vilket ger insyn för snabbare och bättre beslutsfattande samt förbättrat samarbete på alla nivåer i organisationen. Genom att inkorporera ny teknik såsom mobila enheter, analys- och sociala verktyg hjälper Epicor ERP styrelserummet och verksamheten att komma varandra närmare, och även företag och kunder. Den enkelhet och visionära teknik som finns i Epicor ERP stärker nästa generations arbetskraft.

Om Epicor Software Corporation
Epicor Software Corporation driver företags tillväxt. Vi erbjuder flexibel, industrispecifik mjukvara som är framtaget utifrån behoven hos våra kunder inom tillverkning, distribution, detaljhandeln och service industrin. Mer än 40 års erfarenhet av våra kunders unika affärsprocesser och operativa krav ligger till grund för alla lösningar – i molnet, molnhosting eller on-premises. Epicor har en djup förståelse för din bransch och tillhandahåller lösningar som hanterar komplexiteter, ökar effektiviteten och frigör resurser så att du kan fokusera på tillväxt. För mer information, kontakta Epicor eller besök www.epicor.se.


Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.

“Idag diskuterar vi strategier om arbetskraft gällande millennials men imorgon kommer vi prata om den kommande evolutionen på arbetsplatsen – när millennials möter maskiner,”

Celia Fleischaker, marknadsdirektör, Epicor Software

Follow Us