Epicor-kunder uppnår 103 procent ROI med Epicor ERP

Stockholm, Sweden, augusti 22, 2014

Affärssystemleverantören Epicor Software Corporation presenterar nu rapporten Total Economic Impact™ (TEI). Studien "The Total Economic Impact™ of Epicor ERP: Cost Savings and Business Benefits Attributed to Epicor ERP" genomfördes i juni 2014 av Forrester Consulting på uppdrag av Epicor och undersöker den potentiella investeringsavkastningen (ROI) för Epicor ERP-lösningar. Rapporten baseras på djupgående intervjuer med ett antal Epicor-kunder runt om i världen. Utifrån företagens egenskaper och erfarenheter har Forrester tagit fram ett ramverk för att mäta den potentiella ekonomiska inverkan och kapitalavkastningen som Epicor ERP kan ge en organisation. Analysen visar att Epicor ERP ger organisationer riskjusterade monetära förmåner på över 3.8 miljoner dollar med en riskjusterad avkastning på 103 procent, en återbetalningstid på 15 månader samt 1.25 miljoner dollar i produktivitetsbesparingar. Den totala ekonomiska nyttan blir således större än 5 miljoner dollar. Med Epicor ERP har organisationer dessutom uppnått en förhöjd affärs- och produktivitetsnytta i hela försörjningskedjan; från produktionsstyrning, planering och schemaläggning till försäljning, ekonomi och IT-funktioner. Exempel på det är bland annat:

  •  ökad lageromsättning som ger 15% minskning av de genomsnittliga lagernivåerna
  • 12% tidsbesparing (2.500 timmar per år) av tillverkningskontroller med hjälp av Epicors visuella kanban- och lean-tillverkningskapacitet
  • ökad produktivitet tack vare det integrerade MES-systemet (Manufacturing Execution System) för online-synlighet av fabriksgolvet och fabriksbaserade transaktioner
  • ökad försäljning och kundnöjdhet tack vare en bättre uppskattning av försäljningen och orderhanteringen, en strömlinjeformad order-to-cash-process och självbetjänings-e-handel-lösningen för orderläggning och spårning
  • förbättrad tvärorganisatorisk finansiell insyn och kontroll över den finansiella rapporteringen, planering och prognostisering av processer, som samtidigt uppfyller organisatoriska, finansiella och internationella handelsstandarder
  • ständiga förbättringar och ökad produktivitet genom skapande och tillämpning av unika affärsprocesser, varningar och arbetsflöden som eliminerar bortfall bland kritiska affärsprocesser utan att anpassa programvaran
  • en relativt kort tid för att implementera och sätta i bruk, vilket sänker ägandekostnaden och påskyndar ROI:n.

Forresters rapport visar på den betydande nytta som Epicor ERP kan ge sina användare, säger John Hiraoka, vice-vd och marknadschef för Epicor. Investeringen i Epicor ERP ger inte bara en snabb avkastning och låg ägandekostnad - den förbättrade produktiviteten och användarupplevelsen för både kunder och deras partners skapar även långsiktiga konkurrensfördelar för organisationen. Epicor ERP är byggd på en 100 procent tjänsteorienterad arkitektur och Microsoft NET-teknik. Det är en end-to-end och branschspecifik affärssystemlösning för företag och ger fullständig valfrihet i driftsättning - på plats, i molnet eller som mjukvarutjänst (SaaS). Ladda ner den fullständiga undersökningen och ta reda på mer om hur Epicor ERP levererar snabb och värdefull ROI.

Om Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation är ett världsledande företag som tillhandahåller affärslösningar för företag inom tillverkningsindustri, distribution, detaljhandel och tjänstesektor. I över 40 år har Epicor levererat lösningar till företag av alla storlekar och har idag fler än 20 000 kunder i över 150 länder. Epicor levererar integrerade affärslösningar för resursplanering (ERP), mjukvarulösningar för handeln, supply chain management (SCM) och human capital management (HCM) som ger företag möjlighet att arbeta effektivare och öka lönsamheten. Med lång erfarenhet av innovation, branschspecifik kunskap och passion för kvalitet tillhandahåller Epicor ett komplett urval tjänster som främjar en snabb avkastning på investeringen och låg total ägandekostnad vare sig det rör sig om en lokal, regional eller global affärsverksamhet. Företagets internationella huvudkontor ligger i Austin, Texas med kontor och filialer runtom i världen. Mer information finns på www.epicor.se. Följ Epicor på Twitter: @Epicor@Epicor_Retail@Epicor_DIST@EpicorUK@EpicorAPAC@EpicorLACoch @EpicorRU.

Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.

Kontakt: Emma Grundmark
Field Marketing Manager Nordics 
Epicor Software Corporation
+46 70 960 86 62
E-mail

Follow Us