1 av 2 har inte tillgang till affarssystem via mobila enheter

Stockholm, Sweden, september 10, 2014

Ny undersökning visar: sociala funktioner och tillgång till ERP-system via mobila enheter allt viktigare för svenska företagStockholm, Sverige, 10 september, 2014 - Företag vill se fler sociala lösningar i deras nuvarande affärssystem. Det framgår i en ny studie genomförd av undersökningsföretaget Redshift Research på uppdrag av affärssystemleverantören Epicor. I den globala undersökningen har över 1500 anställda som arbetar i organisationer som använder affärssystem tillfrågats. Bland respondenterna var 200 svenska.

Hälften av de tillfrågade svenskarna anser att sociala funktioner kommer att förbättra kommunikationen med kunder. Dessutom tror fler än hälften att det kommer att förbättra den interna kommunikationen. Men i dagsläget menar en tredjedel av svenskarna att de inte effektivt kan använda deras ERP-system för samarbeten med hjälp av sociala lösningar.

Tillgång via mobila enheter allt viktigare i framtiden 75 procent av svenskarna tror att det i framtiden inom distributions- och tillverkningsbranschen kommer att vara ganska och mycket viktigt att ha tillgång till information och kunna kommunicera utanför kontoret via laptops, smartphones och surfplattor. 57 procent menar att det framför allt kommer att vara viktigt för att snabbare kunna besvara kundernas frågor och förfrågningar.

Idag har däremot 56 procent av de svenska användarna inte tillgång till ERP-system via mobila enheter. Endast 14 procent använder smartphonen för att  komma åt systemet och 12 procent surfplattan. Det vanligaste sättet (75 procent) är fortfarande att använda datorn på jobbet. Men i framtiden vill färre använda datorn på jobbet (62 procent) för att komma åt ERP-systemet och fler via mobila enheter - 35 procent via internet på smartphonen och 31 procent på surfplattan.

Utdrag ur undersökningen:
(globala siffror)
- 80% håller med om att ERP är mycket viktigt för deras verksamhet
- Men runt 50% menar att deras nuvarande system bara är adekvat
- 60% har under de senaste två åren investerat i nya centrala affärssystem
- 83% använder mestadels sitt system på arbetsplatsen via datorn och färre än en av fyra använder det via
surfplatta eller smartphone
- Endast en av två har någon form av mobil åtkomst till sitt affärssystem
- 35% klagar på att det kan ta lång tid att få den information de vill ha från sin nuvarande affärssystem
- 64% skulle föredra tillgång via molnet eller en mix mellan moln, företagets egna servrar eller fjärrservrar,
eller en blandning av alla dessa
- I framtiden vill de ha mer mobil åtkomst. 43% vill ha tillgång sitt ERP-system via smartphones. I dagsläget
använder 25% ERP via smartphonen
- 65% menar att mobiltillgång till arbetet i framtiden kommer att vara ganska eller mycket viktigt
- 57% tror att mobiltillgång kan ge bättre kommunikation med kunder och framförallt ge en snabbare respons
på kundernas frågor
- Fler än hälften anser att samarbete via en social plattform i framtiden kommer att spela en ganska eller
mycket viktig roll för verksamhet

Om undersökningen

Epicors globala ERP-undersökning genomfördes av Redshift under sommaren 2014. Över 1500 seniora personer som arbetar med affärssystem intervjuades i fler än tio länder, varav fler än 200 var från Sverige. Respondenterna i undersökningen kanske eller kanske inte använder Epicor ERP-lösningar. Nästan hälften av de svarande arbetade inom tillverkningsindustrin, cirka en tredjedel arbetade på distributions- eller logistikföretag och färre än en tredjedel på detaljhandelsföretag. Resterande 20 procent av de svarande arbetade inom tjänstesektorn. 22 procent var små och medelstora organisationer med upp till 250 anställda, 39 procent hade mellan 251 och 999 anställda och 39 procent hade mellan 1000 anställda eller fler.

Om Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation är ett världsledande företag som tillhandahåller affärslösningar för företag inom tillverkningsindustri, distribution, detaljhandel och tjänstesektor. I över 40 år har Epicor levererat lösningar till företag av alla storlekar och har idag fler än 20 000 kunder i över 150 länder. Epicor levererar integrerade affärslösningar för resursplanering (ERP), mjukvarulösningar för handeln, supply chain management (SCM) och human capital management (HCM) som ger företag möjlighet att arbeta effektivare och öka lönsamheten. Med lång erfarenhet av innovation, branschspecifik kunskap och passion för kvalitet tillhandahåller Epicor ett komplett urval tjänster som främjar en snabb avkastning på investeringen och låg total ägandekostnad vare sig det rör sig om en lokal, regional eller global affärsverksamhet.  Företagets internationella huvudkontor ligger i Austin, Texas med kontor och filialer runtom i världen. Mer information finns på. Följ Epicor på Twitter: @Epicor@Epicor_Retail, @Epicor_DIST,, @EpicorUK@EpicorAPAC@EpicorLACoch @EpicorRU.Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.

Kontakt: Emma Grundmark
Field Marketing Manager Nordics 
Epicor Software Corporation
+46 70 960 86 62
emma.grundmark@epicor.com

Follow Us