Skip to main content
 • Manufacturing Execution System

Manufacturing Execution System

Mattec MES-mjukvara

Förbättra kvaliteten, minska svinnet och stärk produkten med Mattec MES-programvara från Epicor. Ett produktionsstyrningssystem (MES) hjälper dig att förbättra kapaciteten och därigenom tillverka fler delar eller minska kostnaderna för att förbättra lönsamheten. Epicor Mattec MES övervakar maskiner automatiskt och analyserar produktions- och prestandauppgifter dygnet runt. Vi ger alla vid anläggningen och i hela organisationen en möjlighet att vidta åtgärder för att förbättra tillverkningsprestandan.

Epicors produktionsstyrningssystem (MES) samlar in data direkt från utrustning och operatörer på golvet i realtid, vilket eliminerar missvisande och tidskrävande manuell datainsamling. Med information framför dig direkt kan du vara proaktiv, vilket gör att du kan förutse och lösa produktionsproblem omedelbart. Rapporter i realtid hjälper till att lokalisera viktiga problem, minska svinnet och förbättra kvaliteten och servicen till kunderna.

Programvara för Mattec MES (produktionsstyrningssystem) är mycket mer än OEE

Ja, vi erbjuder OEE...men det är mycket mer än så. Epicor Mattec MES samlar in produktionsdata automatiskt – ingen mer manuell datainsamling att oroa sig för. Operatörer använder pekskärmsteknik för att ge djup och dimension till automatiskt inhämtad produktionsdata, så att du får en klar bild av vad, varför och när i fråga om avbrott, cykler, kvalitet och svinn.

Mattec MES erbjuder bevakningar, meddelanden och annan kommunikation i realtid, vilket ger tillgång till informationen när den är som viktigast – direkt. På så sätt kan de anställda vidta åtgärder för att komma till rätta med problem eller förbättra prestandan direkt på plats. Detta produktionsstyrningssystem omfattar allt från omedelbara ändringar av tillverkningsplanen, dagliga driftmöten, till rapporter och instrumentpaneler för företagsledningen. Systemet är lätt att använda och idealiskt för djuplodande insikter och rapporter som är tillgängliga med bara ett musklick. Och viktigast av allt: Systemet är agnostiskt, vilket innebär att det kan kopplas till ERP-systemet och på så sätt förbinda verkstadsgolvet med ledningen.

Mattec MES-mjukvara

 • Automatiserad produktionsövervakning för avbrott och körtider för alla cykler och maskiner, dygnet runt
 • Automatisk övervakning av processparametrar
 • Konsekvent, automatiserad mätning av utrustningens totala effektivitet (OEE, Overall Equipment Effectiveness) och andra effektivitetsnyckeltal
 • Visuell planering i realtid med dra-och-släpp-funktion och planering för maskiner och verktyg
 • Hantera maskinladdning och minimera avbrotten
 • Kostnadsrapportering för svinn och avbrottstid
 • Utvärdera efterlevnad av produktionsplanen
 • Automatisk kvalifikation/kassering av artiklar
 • Processdata för delar och maskiner i spårbarhetssyfte
 • Statistisk kvalitetskontroll (SQC) och statistisk processkontroll (SPC)
 • Förebyggande underhåll (Preventive Maintenance, PM) av maskiner och verktyg

Ladda ner översiktsbroschyren om Mattec MES och läs mer

Epicor-Mattec-Diagram-yellow.png

Produktionsstyrningssystem skapade för din bransch

 • Eliminera manuell datainsamling med automatiska data i realtid direkt från maskiner och operatörer
 • Öka effektiviteten med tydliga tillverkningsdata och information i realtid
 • Förbättra utrustningens totala effektivitet (OEE, Overall Equipment Effectiveness), cykeltider, anläggningsproduktivitet, schemaläggning och maskinavbrott
 • Lokalisera viktiga problem för att minska svinnet och förbättra kvaliteten och servicen till kunderna
 • Maximera maskinladdningen och minimera avbrotten
 • Hitta möjligheter att spara energi och minska energiförbrukningen
 • Granska avvägningen mellan att använda befintlig utrustning och kapitalinvesteringar
 • Rollbaserade skärmar and instrumentpaneler för drift, anläggning och ledning
 • Över 1 000 analysalternativ finns redan som färdiga lösningar i programvaran
 • Visuell analys av grundläggande orsaker med ett enda musklick
 • Stöder kontinuerliga program och initiativ för förbättringar

Follow Us