Skip to main content

ERP- och affärssystem programvara

Hitta rätt företagsplattform som passar dina affärer.

Vad är ERP?

ERP-system (ERP: Enterprise Resource Planning) låter företag hantera och förenkla sina affärsprocesser genom att ena dem i en enda databas och gränssnitt. Om varje avdelning och kontor har sin egen programvara och data
försämras effektiviteten. Komplicerade processer kostar både tid och pengar. Många olika databaser orsakar förvirring och överflödiga data. Bristen på överskådlighet gör det svårt att hitta och åtgärda problem. ERP-system hjälper anställda att hitta informationen de behöver för att mer effektivt kunna arbeta med kunder, processer och projekt.

Ta reda på mer

ERP-lösningar från Epicor hjälper företag av alla storlekar att växa

Globala företag

 • Få en bättre översikt av de globala affärsprocesserna och distributionskedjan
 • Bli effektivare tack vare end-to-end-integrering
 • Fatta bättre beslut med bättre data
 • Höj ribban för kvalitet och kompetens
 • Förbättra er globala kommunikation, samarbete och ändringshantering

Medelstora företag

 • Framtidssäkra era teknikinitiativ
 • Bygg en mer datadriven organisation
 • Höj ribban för kvalitet och kompetens
 • Förbättra er korsfunktionella kommunikation, samarbete och ändringshantering
 • Få en bättre översikt av affärsprocesserna och distributionskedjan

Små företag

 • Passar budgeten
 • Minimera behovet av IT
 • Koppla upp er till era kunder och leverantörer
 • Kom igång snabbt

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare