Skip to main content

Epicor Advanced MES

Tillverknings- och processkontroll i realtid för noggranna tillverkare

Product Control and Manufacturing Execution Software That Drives Results

Eliminera ineffektivitet och fatta bättre beslut med exakt och lättförståelig information i realtid från Advanced MES. Hitta svaret på svåra frågor och öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra konkurrenskraften. Med Advanced MES kan du:

 • Få information dygnet runt om tillverkningsprocesser från hela anläggningen
 • Genomföra initiativ för kontinuerlig förbättring som ökar tillväxten och gör verkstadsgolvet till ett lysande exempel på utmärkthet
 • Minska mängden skräp, avfall och driftavbrott med förbättrade cykeltider och effektiva produktionsscheman
Ladda ner broschyr (English)

Production Monitoring

Med Production Monitoring för Advanced MES kan du hämta data direkt från maskinerna och operatörerna för att visualisera siffror och analyser av produktionen i realtid.

 • Slipp manuell datainsamling
 • Få meddelanden direkt om maskinernas tillstånd, variationer i processcyklerna, effektivitet och spill
 • Få automatiska meddelanden för hjälpsamtal och förebyggande underhåll
 • Förbättra cykeltiderna, utrustningens totala effektivitet (OEE) och anläggningens produktivitet

Process Monitoring

Process Monitoring för Advanced MES visar processparametrar i realtid för varje del som tillverkas. Det låter dig identifiera problem och skicka påminnelser, aktivera larm eller till och med stänga av maskinen automatiskt.

 • Övervaka varje cykel och maskin i realtid för att upptäcka produktions- och kvalitetsproblem
 • Minska spill och omarbete med hjälp av automatiskt godkännande och kassering
 • Lagra processdata från delar och maskiner i spårbarhetssyfte
 • Maximera produktionen och minska kostnaderna genom att automatiskt lagra resultat från statistisk processkontroll (SPC) och statistisk kvalitetskontroll (SQC)
 • Lagra delarnas vikt och mått samt maskinens processparametrar, och använd data för korrelationsanalyser

Kvalitetshantering

Tillsammans med Advanced MES använder statistisk processkontroll (SPC) och statistisk kvalitetskontroll (SQC) automatiska realtidsdata för att hjälpa dig bemöta nya produktionsvillkor och minska dyrt spill och omarbete.

 • Minska spill och omarbete med hjälp av automatiskt godkännande och kassering
 • Uppfyll kundens krav och slipp returer och felavgifter genom att se till att produkterna uppfyller alla tillämpliga kvalitetsstandarder
 • Möjliggör kontinuerliga förbättringar för att eliminera spill, öka drifttiden och minska kostnaderna
Läs mer (English)

Meddelanden och påminnelser

Advanced MES provides alerts and notifications that help supervisors, maintenance crews, and engineers respond faster and keep production on track. With automatic message routing and escalation, your staff can react to conditions in the plant immediately.

 • Minimize downtime with faster response and resolution
 • Generate automatic alerts for downtime, machine cycle speeds, process conditions, and exceptions
 • Communicate multiple ways to ensure the message is received. Text messages, loudspeaker announcements, e-mail, flashing lights, and audible sounds are just a few of the ways Advanced MES can send alerts.
Läs mer (English)

Produktionsplanering

Advanced MES real-time visual production scheduling keeps constant pace with what’s happening on the shop. When jobs start at the right time and orders finish when they’re supposed to, your company can more reliably deliver on its commitments.

 • See what is really happening on the floor with visual production scheduling tools that are changing real-time based on actual cycle time, uptime and scrap rates
 • Easily manage Family Molding and optimize lean manufacturing using Kanban scheduling
 • Identify Tooling conflicts to avoid costly downtime
 • Maximize machine loading and minimize downtime to reduce costs and capital expenditure
 • Evaluate schedule performance to identify activity-coordination problems, resource conflicts, and possible cost overruns
Läs mer (English)

Advanced Analytics

Blås liv i dina driftdata med Epicor Advanced MES Analytics. Detta klicka-och-utforska-verktyget låter cheferna och ledningen fastställa prioriteter och avgöra var förbättringar och hjälp behövs.

 • Slipp manuell analys och fatta bättre och snabbare strategiska beslut
 • Använd produktinformation för planering och strategisk problemlösning
 • Ökad beredskap med sammanhangsbaserade insikter i verksamheten
 • Möjliggör kontinuerlig förbättring
Läs mer (English)

Underhållshantering

Advanced MES Preventative Maintenance är en proaktiv och förebyggande metod för underhåll, reparation och översyn (MRO). Kontrollen av maskiner, verktyg och kringutrustning baseras på faktisk drifttid, antal cykler eller tid så att du slipper gissningar och konflikter i ditt underhållsprogram.

 • Låter dig skapa ett förebyggande underhållsprogram
 • Tillförlitligare och hållbarare utrustning
 • Undvik konflikter mellan produktions- och underhållsscheman
 • Slipp dyra reparationer och oplanerade driftavbrott
 • Utför underhåll med ökad precision
Läs mer (English)

Energy Monitoring

Analysera belastningsmönster, produktionskrav och resursbehov för att spara energi. Med Advanced MES Energy Monitoring kan du hålla ett öga på energieffektivitetsindikatorer (EPI) för att minska förbrukningen och dra ner på kostnaderna.

 • Övervaka förbrukningen och identifiera besparingsmöjligheter för varje maskin
 • Analysera, rapportera och spåra energiförbrukningen med styrkort i realtid
 • Samla fakta om energikostnaden för att tillverka varje del
 • Skapa den ultimata startsekvensen för att minska toppförbrukningen
 • Öka din förståelse för balansen mellan att använda befintlig utrustning och investera i anläggningstillgångar
Läs mer (English)