Skip to main content

Product Data Management

Epicor Product Data Management agerar som en central kunskapsdatabas för processer och produkthistorik och främjar informationsutbyte mellan alla som har kontakt med företagets produkter – projektledare, tekniker, ingenjörer, försäljare, köpare och kvalitetstestare.

Epicor erbjuder mjukvara som hanterar all information som traditionellt sett är inkluderad i utvecklingsdokumentation, ritningar, förändringsorders, säljorders och kvalitetsdokumentation, allt i en och samma lösning som hjälper till att dela informationen med hela organisationen. Epicor PDM hanterar alla aspekter i en produkts livscykel på samma gång som företag får möjlighet att kontrollera de enorma mängder av elektroniskt lagrade dokument de producerar samtidigt som det främjar samarbete mellan samtliga led.

manufacturingproduct-managementmodule

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare