Skip to main content

Project Portfolio Management

Projektbaserade organisationer hanterar sällan bara ett projekt i taget. Projekt konkurrerar ständigt med varandra, inte bara på daglig basis utan även när det kommer till att välja nya, möjliga projekt där det ena utesluter det andra. Project Portfolio Management (PPM) är en term som innefattar åtskilliga metoder att hantera flera projekt i en generell portfölj. Vanligtvis fungerar ett PPM-verktyg så att det skapar en uppsättning värden, metoder och teknologier för att skapa insyn och ger en viss nivå av standardisering. Organisationen får därigenom möjlighet att hantera projektets utvecklig från koncept till genomförande.

  • Insyn i potentiella projekt med hjälp av Opportunity Management
  • Analys och portföljrapportering helt i linje med riktlinjer från PMBOK.
  • Flexibel hantering av affärsprocesser för att kontrollera och styra utvecklingen av projekt i linje med interna regler och kontroller.
  • Hantera resurser för pågående projekt inom organisationens ramar

Follow Us

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare