Skip to main content

Projektredovisning

Projektbaserade organisationer måste uppfylla en rad redovisnings- och finansrapporteringskrav, inte bara internt men även enligt ett alltmer betungande regelverk. Internt sträcker sig projektredovisningen ofta över organisatoriska och geografiska gränser, med flerdimensionell hantering som ytterligare ökar behovet av en flexibel projektrapportering. Komplexiteten ökar ytterligare med projekt som varar allt från några få dagar eller veckor till flera år, under vilka budgeten kan modifieras många gånger. Utöver dessa interna aspekter innebär lagstadgade bestämmelser och regler liksom behovet av en transparent intäktsredovisning ytterligare krav vad gäller projektredovisningen.

Epicor Project Accounting

Utmaningen består i att uppfylla dessa skilda krav från en enda redovisningsprogramvara, med minimal administrativ belastning och maximal flexibilitet. Med Epicor Project Accounting kan projektbaserade organisationer återta kontrollen och eliminera överflödiga administrativa processer och relaterade kostnader samt öka effektiviteten, vilket leder till bättre resultat.

Programlösningar för redovisning som uppfyller företagets målsättningar

MedEpicor Project Accounting kan företag av alla storlekar uppfylla det ökade kravet på flexibilitet och ekonomisk reglering i dagens affärsmiljö. Epicor Project Accounting är en verklighetsbaserad affärslösning, och mycket mer än ett vanligtredovisningsprogram.

  • Programvara för projektredovisning som stöder detaljerad projektplanering och flexibel ekonomisk redovisning med central datainmatning, kraftfulla kodregistreringsfunktioner och datautveckling genom projektets livscykel från anbud till betalning.
  • Få full insyn i projektkostnaderna hur de än genererats – tid, utgift och material, inklusive fasta och upplupna kostnader, journaler och utlägg.
  • Säkerställ en konsekvent och transparent intäktsredovisning med regler för intäktsredovisning, arbetsyta och rapportering.
  • För internationella miljöer finns omfattande stöd för flera företag och flera valutor i alla delar av lösningen.
  • Tillför flexibilitet till arbetsanalysstrukturen med flera faktureringsmetoder, valutor och kundfunktioner, med åsidosättning av utvalda faser och uppgifter då det behövs.
  • Spåra, jämför och rapportera budgetar, prognoser och uppskattningar mot slutförande genom flera revisioner.

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare