Skip to main content

Mobila Lösningar

Använd mobil teknik för att göra ditt företag mer produktivt, lyhört och effektivt.

Epicors® mobila lösningar ger företagen möjlighet att hantera fler kunder, transaktioner och produkter samt att skapa nya relationer med fler affärspartner. Med våra mobila lösningar kan du på ett säkert och kostnadseffektivt sätt distribuera och automatisera delar av befintliga affärssystem utanför företagets nätverk, både via anslutning eller fjärrhantering.

Epicors kunder ser en snabb avkastning och kan sköta affärerna där de sker, oavsett var. Med Epicors verktyg kan företag enkelt distribuera och hantera mobila enheter och tjänster till många användare och på olika geografiska platser.

Epicor Mobile-lösningarna medför en rad affärsfördelar:

 • Hantera och förbättra verksamhetens resultat och produktivitet. Minska kraftigt behovet av datainmatning. Minska den tid som dina team ägnar åt administrativa uppgifter.
 • Öka personalens effektivitet och optimera processer och infrastrukturen för en ökad och hållbar företagstillväxt. Snabba upp försäljningscykler, tjänstleverans och intäktsgenerering genom att effektivisera interaktionen med kunderna. Se till att säljteamen snabbt kan få till stånd affärer med kunder och lägga mer tid på försäljning och mindre tid på att vänta på information.
 • Öka vinsten och förbättra hanteringen av leveranskedjan. Förbättra lagerhanteringen och servicenivåerna. Se till att det alltid finns varor i lagret och minska mängden restorder.
 • Integrera leveranskedjan och öka värdet i relationer. Förbättra interaktionen med kunderna och öka servicenivåerna med åtkomst i realtid till lagernivåer, rabatter och erbjudanden.
 • Förbättra efterlevnaden av regler och bestämmelser. Uppfyll enkelt lagstadgade bestämmelser och krav som kräver att företag inom vissa branscher noggrant dokumenterar produkter, ingredienser, förpackningsmaterial samt kalibrering och renheten för utrustning.

Våra nyckelfärdiga lösningar omfattar:

 • Maskinvara. Robusta bärbara datorer och tillbehör.
 • Programvara. Epicor Mobile-programvaran utökar på ett säkert, smidigt och kostnadseffektivt sätt den befintliga affärsprogramvaran till mobilanvändare och fjärranslutna användare.
 • Global service och support i världsklass. Såväl IT-personal som mobila användare uppskattar Epicors globala tjänstnätverk som tillhandahåller komplett service och support.
 • Enhetshantering. Med Epicor Mobile-lösningarna är det lätt att hantera enheter och tillhandahålla användarna support, oavsett var de befinner sig. IT-personalen har fullständig insyn i och kontroll över de mobila enheterna och programmen.

Epicors mobila program omfattar följande:

 • Epicor Mobile Field Service*
 • Epicor Mobile Sales Assistant*
 • Epicor Mobile Clinical Care*
 • Epicor Mobile Community Care*
 • Epicor Mobile Route & Delivery*