Skip to main content

Personalförvaltning

Epicor HCM ger företaget möjlighet att maximera sina viktigaste tillgångar, sina anställda, genom att tillhandahålla snabbare och effektivare support.

Human Capital Management (HCM) syftar på lösningar för hantering av organisationens viktigaste tillgång – de anställda – på ett strategiskt och konsekvent sätt.

Epicors® lösningar för Human Capital Management är en lösning för alla funktioner relaterade till de anställda, både distribuerade och centraliserade funktioner. Detta ger organisationen möjlighet att hantera en geografiskt spridd arbetsstyrka på global nivå. Applikationerna garanterar dessutom stöd för åtskilliga lokala lönerutiner och skattedeklarering.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

Epicor erbjuder en uppsättning av flexibla lösningar för human resources, lönehantering och internutbildning av anställda.

  • Erbjuder högre total avkastning genom att effektivisera hela livscykeln hos en anställning.
  • Hantera rekrytering och tillgångar, administrera utbildning, arbetsförmåner och performance management.
  • Förser organisationen med en uppsjö av information och råd till alla anställda genom att de anställda kan själva logga in i systemet.
  • Möjliggör kraftfull business intelligence och därmed att strategiskt analysera de viktigaste trenderna för bättre planering och som grund för beslutsfattande.

Epicor HCM ger företaget möjlighet att maximera sina viktigaste tillgångar, sina anställda, genom att tillhandahålla snabbare och effektivare support. Med kunder i över 140 länder har Epicor en bred erfarenhet av human resourcing på global nivå.