Skip to main content

Global affärshantering

Fungera som en samlad verksamhet — oavsett hur arbetsstyrkans spridning ser ut globalt.

Mjukvarulösningar för Epicors globala affärshantering

Oavsett om du är tillverkare, distributör eller tjänsteleverantör kan Epicor hjälpa ditt företag genom att ta ett helhetsgrepp om din globala närvaro. Våra globala affärshanteringslösningar gör det enklare att hantera flera platser, språk och valutor. De hjälper er globala arbetsstyrka att hålla kontakten med kunder, leverantörer och affärsdata via en och samma lösning — alltså en gemensam, tillförlitlig källa.