Skip to main content

Epicor Service Connect

Integrerar personer, processer och applikationer

Epicor Service Connect är en plattsform för affärsintegration som agerar som en central punkt för säker sammansättning av arbetsflöden inom Epicors applikationer. Service Connect innefattar även funktioner för extern sammanlänkning med applikationer från Epicor och från tredjepartstillverkare. Användare kan automatisera uppgifter och processer för främjande av resurssnåla principer, kontinuerliga prestandaförbättringar och Six Sigma-kvalitet. Lösningen är byggd för att stödja kollaborativt arbete och länkar samman verksamhetens olika delar, applikationer och användare med hjälp av öppna standader och teknologier. Service Connect utnyttjar öppenheten i XML och inkluderar funktionalitet för säkerhet, meddelanden, orkestrering, förändring, tidsplanering, notifieringar och hantering av undantag.

Mycket mer än bara ett gränssnitt för programmering

Att programmera gränssnitt och systemintegration har traditionellt sett varit en komplex och svår uppgift. Trots att applikationen har ett programmeringsgränssnitt (API) tillgängligt kräver uppgiften att koppla samman applikationer, kodning för integration, ordentlig felhantering, tidsplanering osv. Målet med Service Connect är att eliminera all extra programmering det innebär att integrera en lösning från Epicor. Service Connect är mer än bara ett verktyg för integration, det är en snabb plattform för införande av arbetsflöde och systemorkestrering genom ett visuellt upplägg som kräver minimal programmeringsinsats.

Serviceorienterd Arkitektur ger mervärde

Den serviceorienterade arkitekturen (SOA) i Epicors lösningar möjliggör orkestrering av arbetsflöden inom Service Connect för att effektivisera behandling inom ramverket för applikationen. Komponenter representeras i form av webbtjänster utanför applikationen och kan återskapas inom Service Connect för att snabba upp processen. Exempelvis involverar behandlingen av försäljningsorders ett flertal förfrågningar om tillgänglighet, granskningar, beslut om lager osv. Genom att orkestrera processen med Workflow Designer kan många av dessa steg elimineras genom att skapa operationsföljder för automatiserade uppgifter.