Skip to main content

Epicor Information Worker

Arbeta med data från affärssystemet i Microsoft Office

En stor del av arbetet sker i program som Microsoft® Office. För den dagliga verksamheten och för att kunna fatta beslut på ett effektivt sätt behövs tillgång till data som lagrats i företagets affärsapplikationer. Epicor Information Worker är ett verktyg för ökad produktivitet som integreras med Microsoft Office-miljön och ger användaren tillgång till den kritiska information som behövs i det dagliga arbetet.

Arbeta i ett och samma program

Möjligheten att arbeta med data från ett obegränsat antal affärsapplikationer utan att behöva lämna Microsoft Office sparar värdefull tid. Innan Epicor Information Worker fanns var användaren tvungen att lämna Office-miljön, öppna en eller flera affärsapplikationer, hitta sökt information för att sedan klippa och klistra in informationen i Microsoft Office. Med Epicor Information Worker är det enkelt att ladda ned information direkt i Office-applikationen. När användaren har laddat ned information kan den bearbetas och uppdateras i nedkopplat läge för att senare synkroniseras då användaren går online.

Öka användningsområdet för Epicors applikationer

Många användare behöver inte tillgång till alla funktioner i företagets affärslösning utan enbart tillgång till den lagrade informationen. Epicor Information Worker integreras med Microsoft Office och ger användare möjlighet att visa, hämta och modifiera data direkt från affärslösningen. En användarlicens för Epicors affärsapplikationer krävs bara då användare ska lagra eller synkronisera data med systemet. Detta ger företaget möjlighet att ge fler användare tillgång till data från Epicors applikationer samtidigt som kostnaden för licenser minimeras.

Förkorta tiden för inlärning

Epicors mjukvara hjälper till med automatisering av dagliga rutiner, lagring av data samt anpassning efter branschens bestämmelser och lagar. Alla användare behöver dock inte tillgång till dessa applikationer, men genom att ge dessa användare tillgång till verksamhetsrelaterande information direkt i Microsoft Office ges de möjlighet att snabbt öka sin produktivitet. Epicor Information Worker lägger till nya menyer och verktyg i Microsoft Office vilket gör att användarna känner sig hemma med de nya verktygen. Eftersom miljön är lätt att anpassa sig till förkortas tiden för inlärning.

Föbättra produktiviteten med enkel tillgång till viktig information

Epicor Information Worker ger användaren möjlighet att snabbt förbättra sin produktivitet med hjälp av en integrerad arbetsmiljö. De anställda kan fatta bättre beslut på kortare tid genom att snabbt ladda ned den information som krävs utan behöva lägga ned tid på tidskrävande sökning eller manuell redigering. Normalt sett arbetar användaren med information från affärslösningen i applikationer utanför själva affärslösningen. Epicor Information Worker förenklar övergången mellan applikationer vilket ger användarna möjlighet att utföra arbetet i mer välbekanta program.

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare