Skip to main content

Business Process Management Solutions

Business Process Management (BPM) tillhandahåller ett lättanvänt gränsnitt för specifikation av villkor och händelser som förändrar beteendet hos metoderna för affärslogik. För användare som är vana vid wizard-inmatning i Microsoft Office är BPMs wizard inga problem att förstå. Inmatning är baserad på specifika omständigheter om formen "om metod X anropas av använadre Y, utför Z". Några exempel är:

  • Skicka e-post med användardefinierat innehåll och mottagare
  • Anropa ett arbetsflöde i Epicor® Service Connect
  • Anropa en .NET-metod
  • Kör 4GL-kod
  • Skapa en specifik uppgift

Detta möjliggörs med hjälp av Epicor Service Connect. Epicor Service Connect är en plattform för affärsintegration som agerar som en central punkt för säker sammansättning av arbetsflöden inom Epicors applikationer. Service connect innefattar även funktioner för extern sammanlänkning med applikationer från Epicor och från tredjepartstillverkare. Användare kan automatisera uppgifter och processer för främjande av resurssnåla principer, kontinuerliga prestandaförbättringar och Six Sigma-kvalitet. Service Connect ger de anställda möjlighet att fokusera på de aktiviteter som skapar mervärde.