Skip to main content

 

ERP-programvara: Lösningar för industriell tillverkning

Branscher som fokuserar på industriell tillverkning och kapitalvaror ställs inför unika utmaningar. Förutom komplexa, tekniska krav måste företagen möta kundernas krav på högre kvalitet, lägre kostnader och snabbare leveranser. Med över 1700 tillverkare inom industriell tillverkning och kapitalvaror på marknaden för medelstora företag har Epicor stor förståelse för dina utmaningar. Epicor kan hjälpa dig att optimera operationer och kundtjänst med kraftfull programvara för industriell tillverkning.

Epicor for Industrial Machinery är en global ERP-programlösning (Enterprise Resource Planning) som utformats för företag som tillverkar industriprodukter och kapitalvaror.Den här ERP-lösningen utökar traditionella ERP-lösningar med funktioner för avancerad planering och schemaläggning, finansstyrning, avancerade kostnadsberäkningar, produktlivscykelhantering, kundstöd (CRM), hantering av förebyggande underhåll och eftermarknadstjänster, supply chain management och mycket mer.

Den underliggande, serviceorienterade arkitekturen (SOA)gör att alla dessa funktioner är tillgängliga som säkra webbtjänster för enkel integration med dina Microsoft® Office-program och den globala leveranskedjan. Verktygen som används för integration är komponenter i Epicors produktionspyramid.

Programvara och lösningar för industriell tillverkning

  • Minska arbets- och materialkostnader via implementering av effektiva strategier och produktionsstyrning med hjälp av arbetsytor.
  • Öka vinsten och maximera försäljningstillfällena med funktioner för kundstöd (CRM).
  • Säkerställ att produkter med hög kvalitet levereras till kunderna med robust kvalitetssäkring.
  • Underhåll anläggningar och utrustning med förebyggande underhållsåtgärder som förs in i produktionsscheman.
  • Producera komplexa produkter med produktkonfigurations- och projektledningsfunktioner.
  • Erbjud omfattande eftermarknadsservice med mobila servicetekniker och reservdelsförsäljning.
  • Öka insynen med en heltäckande ”end to end”-lösning med inbyggda instrumentpaneler.

Med prisbelönta integrerade program är Epicor for Industrial Machinery en kraftfull men användarvänlig och lättkonfigurerad affärsprogramlösning.

 

Epicors lösningar skapar unika möjligheter för företag och verksamheter inom var och en av branscherna som vi betjänar. Epicors programvara erbjuder verktygen och funktionerna som du behöver för att hjälpa ditt företag att växa.