Skip to main content

Projektledning

Lönsamheten påverkas kraftigt av projektens framgång. Ändå brottas många företag med projekt som ligger efter schemat eller över budgeten.

En väl fungerande projektmiljö förutsätter att projektledningen genomsyrar alla aspekter i affärslösningen. Epicor underlättar detta med avancerade projektledningsprogram som är inbäddade i de robusta Kinetic-funktionerna (nytt namn för Epicor ERP).

Programlösningar för projektledning

Epicor Project Management är en omfattande lösning för projektledare som planerar och genomför enkla eller komplexa projekt som kan kräva invecklade steg på flera nivåer och noggrann kostnadsberäkning och fakturering. Epicor Project Management använder funktioner för detaljerade uppskattningar, planering, kostnadsberäkning och leveranskedjelogistik för fullständig kontroll och analys av alla projekt. I den här omfattande lösningen ingår funktioner för projektplanering, resurshantering, tids- och kostnadshantering samt fakturerings- och intäktsredovisning, som garanterar efterlevnaden av kontraktskrav och bokföringsstandarder. Vårt mål är att förenkla projektledningen, med precis och uppdaterad statusinformation, tydliga meddelanden och inbäddad projektanalys och projektrapportering. Detta, i kombination med affärsprocesshantering, gör det möjligt för företag att maximera sin fakturerbara tid, hantera en stor projektportfölj och få ett viktigt övertag gentemot konkurrenterna.

Programlösningar för projektledning som uppfyller företagens målsättningar

Epicor Project Management har utformats med branschernas behov i åtanke, med fokus på projekthantering. Lösningen tillhandahåller flexibla funktioner för arbetsanalysstrukturer, inklusive flera steg i ett projekt. Lösningen, som bygger på en serviceorienterad arkitektur, stöder även kontinuerliga resultatinitiativ, anslutningar i realtid och intuitiv business intelligence hela vägen fram till dina partner i leveranskedjan, vilket leder till större flexibilitet i verksamheten. Skalbar, flexibel, konfigurerbar – låt Epicor ta hand om projektledningen med en modern lösning för komplex projektledning.

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare