Skip to main content

Produktionsstyrning

Epicors lösningar för tillverkare erbjuder lättanvända verktyg för produktionsstyrning som täcker de behov ett framåtsträvande företag har, både för tillverkning på beställning och för mixed-mode-tillverkning. Epicor har förståelse för att många företag är svåra att kategorisera och att alla organisationer är unika. Ofta tillverkas avancerade produkter vid sidan om enklare, repetitiv tillverkning. Detta kräver ett extremt flexibelt och mångsidigt affärssystem för att kunna hantera olika typer av beställningar.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

Oavsett vilken typ av organisation det gäller tillhandahåller Epicors lösningar verktyg för hantering av leveranskedjor, frakt och distribution, allt inom en och samma plattform. Dessutom erbjuder våra lösningar avancerade verktyg för kvalitetskontroll, livscykelhantering (PLM) samt datahantering (MDM) för alla organisationens behov.

Eftersom Epicors lösning är byggd på en äkta serviceorienterade arkitektur (SOA) möjliggör den kontinuerliga affärsinitiativ, sammanlänkning i realtid samt prognostisering genom hela verksamheten. Detta ger en högre flexibilitet i företaget i jakten på att göra kunderna tillfredställda. Skalbart, flexibelt och hög konfigurabilitet – lägg produktionsstyrningen i Epicors händer för att effektivisera verksamheten på modernt sätt.