Skip to main content

Lagerstyrning

Allt eftersom trycket om snabbare leveranser och bättre tjänster ökar på tillverkare och distributörer ställer de allt oftare frågan: ”Skulle ett lagerstyrningssystem kunna hjälpa oss att automatisera och effektivisera organisationen?”

Epicors SCM-lösningar sträcker sig längre än traditionell ERP och inkluderar kompletta verktyg för lagerstyrning med en funktionalitet som tidigare bara setts i system enbart avsedda för lagerstyrning. Lösningarna är utformade för de specifika behov som finns hos tillverkare och distributörer och inkluderar en mängd verktyg förutom konventionell lagerstyrning. Epicors lösningar för lagerstyrning erbjuder fullständigt kontroll och insyn i verksamheten samt hantering av all logistik och leveranskedjor.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

Epicors system innefattar omfattande funktioner för lagerstyrning.

  • Fullständig lagerstyrning, inventering, hantering av uppdrag och beräkning av aktuell belastningsbörda samt interaktiv hantering av aktiviteter i realtid.
  • Multikanalshantering av orders med automatiserad EDI samt artikelkonfiguration.
  • Ingående och utgående spårning av paket, plockhantering, orderpackning, val av emballage och RFID-funktioner.

Epicor WMS för lagerstyrning erbjuder en helhetstäckande lösning med hantering och planering av leveranskedjor. Utan mellanhänder är Epicor WMS en kraftfull lösning som tar hand om orderns samtliga aspekter, från början till slut.

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare