Skip to main content

Ekonomisk förvaltning för Kinetic

Insiktsfull global redovisning för växande företag.

Modernisera din ekonomistyrning och lyft den till nya höjder

Få ut mer än sund finansiell förvaltning och skapa mervärde för ditt företag med Epicor Ekonomistyrning. Skapa effektivitet och insikter som förvandlar din ekonomiavdelning till en strategisk affärspartner. Epicor Ekonomistyrning hjälper dig att:

 • Få tillgång till finansiell information i realtid från – var som helst, från vilken enhet som helst
 • Fatta smartare och snabbare beslut med robust rapportering och analys
 • Utöka verksamheten globalt med djup, landsspecifik funktionalitet, och stöd för flera företag, flera böcker och flera valutor

Rapporter och analyser

Driv framgång med finansiell rapportering och analys som hjälper dig att stödja verksamheten mer effektivt genom att leverera den information som beslutsfattare behöver.

 • Hjälp ledningen att fatta välgrundade beslut genom att ge dem ekonomisk information som de kan fördjupa sig i
 • Få omedelbara svar på hur verksamheten presterar gentemot era KPI:er – även på språng
 • Få tydlighet inom alla områden i din organisation med visuell affärsintelligens och analys

Förvaltning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC)

Oavsett om ditt företag är stort eller litet, kan Epicor hjälpa dig att möta det ökande behovet av elektronisk arkivering, e-fakturor, strukturerade rapporter, internationella standarder och uppdelning av ansvar.

 • Uppfyll lokala krav på ekonomisk och juridisk efterlevnad på enskilda marknader över hela världen med Epicors landspecifika funktionalitet (CSF)
 • Anpassa dig till förändringar och anta nya standarder snabbt med den globala compliance-motorn
 • Hantera vem som har tillgång till vad med användarbaserade, inbyggda säkerhetskontroller
 • Skapa verifieringskedjor för transaktioner – när de skapades, hur och av vem
Ladda ner faktablad

Rekvisitioner och inköp

Generera kostnadsbesparingar och behåll sträng kontroll över kapitalinvesteringar och operativa kostnader. Med bättre synlighet och överblick kan du bättre hantera vad du köper och av vem, ta bort manuella processer genom automatisering och alltid känna dina kostnader och budgetar.

 • Automatisera arbetsflödes- och godkännandehierarkier för att minska hanteringen på papper och kontrollera utgifterna
 • Upprätthåll budgetkontroller som ger dig insyn i hur mycket du har kvar att spendera när inköpsorder ska göras
 • Utnyttja leverantörsrelationer till fullo genom att få insikt i hos vem du spenderar mest och förhandla om rabatter från utvalda leverantörer
Ladda ner faktablad

Epicor FP&A

Gör budgeterings- och planeringsprocessen mindre smärtsam utan att din personal behöver lära sig ett nytt program. Epicor Financial Planning & Analysis (FP&A) hjälper dig att förbättra automatisering, samarbete och flexibilitet med hjälp av Microsoft Excel.Get control of your project accounting, contracts, or subcontracts

 • Skapa flera iterationer och planer snabbt och enkelt
 • Automatisera sammanställning och arbetsflöde
 • Skapa obegränsade budgetar och planer
Ladda ner faktablad

Redovisning och ekonomi

Förbättra insyn, automatisering och efterlevnad överallt där du gör affärer. Integrera ekonomi och redovisning med varje område i ditt företag som körs i Kinetic (Nytt namn för Epicor ERP) så att du kan planera smartare, reagera snabbare och minska backoffice-kostnaderna.

 • Öka tillförsikt och effektivitet med bokföringskontroller och säkerhetsåtgärder som upprätthåller integriteten i din finansiella data
 • Förkorta närliggande cykler och lita på din data med automatiska kostnads- och intäktsallokeringar och journaluppdateringar
 • Betala dina leverantörer i tid och undvik dyra avbrott i distributionskedjan genom att automatisera AP-processen
 • Spara tid och pengar genom att automatisera skatteinbetalningar med  Epicor Tax Connect
LADDA NER FAKTABLAD (IN ENGLISH)

Epicor för tillverkning

Tusentals små till medelstora tillverkare förlitar sig på mjukvara från Epicor för att hjälpa dem växa och skala upp. Programmet används i mer än 100 länder och finns på 30 språk. Kinetic gör att tillverkare kan strömlinjeforma och standardisera global verksamhet. Epicor avancerad MES samlar in data från över 15 000 företag i 24 länder. EDI-lösningar i världsklass bidrar till att våra kunder kan möta det växande behovet av effektivitet och transparens i distributionskedjan.