Skip to main content

Tillverkning av konsumentvaror

Industrin för konsumentvaror sträcker sig över många traditionella branschgränser genom att leverera produkter till återförsäljare i passande kvantiteter för slutkonsument. Oberoende av produkttyp så är tid, pengar och snabba trendförändringar något som gör att produkter inte får ligga på lager för länge. Alla företag behöver en lösning för att hjälpa till att möta de svårigheter som dagligen dyker upp.

Epicors® lösning sträcker sig bortom traditionell resursplanering (ERP) för att ge ekonomisk förvaltning, produkthantering, kundrelationshantering (CRM) samt leveranskedjehantering (SCM). Med Epicors lösning kan företaget förvänta sig förbättringar inom effektivitet och flexibilitet samt en bättre helhetsöverblick vilket resulterar i effektivare styrning av hela rörelsen.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Använd våra inbyggda verktyg för prognostisering
  • Effektivisera frakthantering och rabattsystem
  • Förstärk lagerhanteringen med hjälp av streckkodsteknologi
  • Integrerad ledtidshantering och garanterad lagerhållning med ATP funktionalitet (available to promise)

Lokalt, regionalt eller multinationellt företag, Epicor tillhandahåller den flexibilitet och skalabilitet som krävs för att företaget ska växa på ett lönsamt sätt genom att optimera de allra viktigaste resurserna.

Fält med en * är obligatoriska

Epicor värderar din integritet. Webbplats villkor.