Epicor för små företag

Nästan alla nya företag startar med ett färdigt system. Men framgångsrika företag växer snart ur de system de började med, och börjar jakten efter en programlösning för små företagsom är ekonomisk, lätt att använda och som håller. Epicors ERP-programvaraför små företag erbjuder lösningar och tjänster av högsta kvalitet som är anpassade efter ditt företags storlek:

Smarta programlösningar för små företag som:

  • Passar din budget. Du behöver en modulbaserad lösning så att du kan implementera det du behöver för snabbast avkastning på din ERP-programvaruinvestering.
  • Matcha din IT-miljö. Du behöver lösningar som är lätta att distribuera, på begäran eller lokalt, och som inte tar dina IT-resurser i anspråk. Samtidigt måste alla nya lösningar kunna konfigureras och skalas för att uppfylla dina långsiktiga strategiska behov.
  • Samarbeta med dina kunder och leverantörer. Du behöver kunna utbyta robusta data med dina kunder och partner i leveranskedjan för att förbättra kommunikationen och öka kundnöjdheten.
  • Öka produktiviteten. Du måste kunna eliminera onödiga steg och automatisera rutinprocesserna för att möta tuffare leveranstider och öka lönsamheten.
  • Utveckla verksamheten till nästa nivå. Med rätt programlösning kan du omvandla dina operationer i dag och fokusera på dina långsiktiga tillväxtstrategier för framtiden.

Follow Us