Kredit och finansieringsbolag

Marknaden för kredit och finansieringsbolag är minst sagt växlande med ett ständigt föränderligt regelverk vilket oavbrutet skapar nya utmaningar tillsammans med kunders ökade krav och oförutsägbara köpare och säljare. Många företag inom betalnings, deposition och kredit är konstant överbelastade med pappersarbete, bokförings- och dokumentationskrav samt avsaknad av ett integrerat affärssystem.

Förutom dessa utmaningar måste företaget väga behovet av lägre kostnader mot behovet av bättre kundservice. Med Epicor® for Financial Services är det möjligt att göra både och genom att förbättra effektiviteten, tillfredställa kundernas behov och öka den generella insynen i verksamheten.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Ökad insyn och bättre information genom att integrera samtliga delar av verksamheten.
  • Reducering av det administrativa arbetet tillsammans med ökad effektivitet och lägre kostnader med hjälp av affärssystem som ger möjlighet att genomföra fler arbetsmoment med samma antal anställda.
  • Förbättrad planering med integrerade och flexibla lösningar för rapportering, budgetering och prognostisering.

Med sina prisbelönade och integrerade affärsapplikationer är Epicor for Financial Services en kraftfull affärslösning som erbjuder den flexibilitet och skalabilitet som krävs för att växa lönsamt genom att optimera företagets viktigaste resurser.