Service för programvaror och datorer

Dagens försäljare av programvara måste hantera svårigheterna med kostnadshantering och ökad tillväxt på en allt starkare marknad samtidigt som kundernas krav blir allt högre och svårare att uppfylla. Dessa svårigheter möts med ett väl utarbetat och beprövat ramverk vilket sätter högre krav på teknologin bakom lösningen för att på ett framgångsrikt sätt kunna effektivisera och styra den nya lönsamma och kvicka serviceorganisationen.

Epicor  for Service Enterprises tillhandahåller den plattform som krävs för framgång genom sin helhetstäckande lösning som innefattar de fem viktigaste uppgifterna: få uppdrag, effektiv bemanning, projektstyrning, effektivisering av verksamheten och uppfyllande av regelverk samt analys av slutresultatet.

Med Epicor for Service Enterprises är det möjligt att förbättra hanteringen av fakturering och intäkter, kontraktsadministration, kassaflöde och att få en ökad helhetsinsyn vilket resulterar i en lönsammare verksamhet.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Förkonfigurerade funktioner för bästa resultat baserat på Epicors mer än 20-åriga erfarenhet i konsultbranschen.
  • Intäktsredovisning, revision och analysverktyg för att hjälpa till att uppfylla olika regelverk som Sarbanes-Oxley (SOX), SEC och FASB.
  • Eliminera överflödiga mellanhänder för att maximera antalet fakturerade timmar och reducera läckage för ökade intäkter.
  • Borttagning av överflödiga administrativa processer och relaterade kostnader resulterar i högre effektivitet.
  • Ökad flexibilitet inom verksamheten med hjälp av omfattande hantering av affärsprocesser och arbetsflöde.

Med Epicor for Service Enterprises är det möjligt att förbättra effektiviteten, kontrollen och överblicken för att lättare möta kundernas behov.