Forskning och Utveckling

Kraven från dagens marknad driver världens verksamheter mot en allt mer utbredd globalisering vilket innebär både möjligheter och svårigheter för utvecklingsverksamheter och forskningsinstitut världen över. För att hantera dessa svårigheter måste de mötas med en väl utarbetad och beprövad struktur. Tid nedlagd på att allokera kostnader är bättre använd till att säkra finansiering. Både kommersiella och icke-kommersiella organisationer vänder sig mot modernare system för att få hjälp med resursplanering, effektivisering av olika processer samt att öka den generella effektiviteten inom organisationen.

Epicor for Service Enterprises tillhandahåller den plattform som krävs för framgång genom sin helhetstäckande lösning som innefattar de fem viktigaste uppgifterna: säkerställa finansiering, effektiv resursplanering, projektstyrning, effektivisering av verksamheten och uppfyllande av regelverk samt analys av slutresultatet.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Länka samman samtliga inblandade i ett projekt inklusive externa resurser och frilans.
  • Helhetstäckande funktioner för att säkra finansiering, faktureringsrutiner med stöd för gemensamma projekt med fullständig kostnadsallokering som stöd åt både kommersiella och ideella organisationer.
  • Maximera utnyttjandet av tillgängliga resurser genom ökad inblick i aktuella och framtida bemanningsbehov.
  • Borttagning av överflödiga administrativa processer och relaterade kostnader resulterar i högre effektivitet.
  • Ökad flexibilitet inom verksamheten med hjälp av omfattande hantering av affärsprocesser och arbetsflöde.

Vare sig företaget är nystartat, redo för börsintroduktion eller i en marknadsledande position så kan Epicor for Service Enterprises erbjuda de verktyg som krävs för att hantera kraftig expansion, effektivisering och att uppfylla framtidens affärsmål.