Service

I allt större utsträckning litar serviceorganisationer runt hela världen på Epicors lösningar för att möta de krav som ställs inom projektbaserade verksamheter. Vare sig det kallas Professional Service Automation, Enterprise Service Automation, ERP for Services så har Epicor for Service Enterprises utvecklats speciellt för att möta de specifika krav som ställs på dagens organisationer inom servicesektorn. Lösningen innehåller anpassade applikationer för att hantera projektledning och de resurser som krävs för dessa projekt, som kunnig personal och utrustning på rätt plats.

Epicor tillhandahåller en framgångsrik plattform för dagens serviceorganisationer genom att leverera en omfattande lösning för att klara de fem huvuddelarna inom servicesektorn. Få uppdrag, effektiv bemanning, hantera nyanställningar, effektivisera den ekonomiska driften och analys av slutresultatet. På denna stadiga grund byggs sedan Epicors kraftigt anpassade serviceorienterade arkitektur (SOA) och ett lager för hantering av affärsprocesser som klarar branschens specifika behov. Dessa branscher inkluderar:

Vare sig företaget är nystartat, redo för börsintroduktion eller i en marknadsledande position så kan Epicor for Service Enterprises tillhandahålla de verktyg som krävs för att hantera kraftig expansion, effektivisering och att uppfylla framtidens affärsmål.