Ideella organisationer

Ideella organisationer måste kunna hantera många unika utmaningar. Knappa mänskliga och materiella resurser samt behovet att ständigt minimera överflödig arbetsbörda och samtidigt ge högkvalitativ service gör att dessa utmaningar blir svåra att övervinna. Eftersom bokföring, rapportering och administration tar upp mycket tid kan denna arbetsbörda lätt bli betungande.

För att klara dessa utmaningar måste affärssystemet, förutom att kraftigt effektivisera organisationen vara billigt, lättimplementerat och användarvänligt. Lösningen måste vara flexibel, kapabel att automatisera bokföringen, effektivisera och stärka budgeteringsprocessen samt ge detaljerad skräddarsydd information.

För att en skattebefriad organisation ska kunna uppfylla de uppsatta målen krävs en affärsmässig inställning till dessa mål. Epicor® har den kunskap som behövs för att klara av dessa utmaningar genom att erbjuda en intuitiv och helhetstäckande lösning för ideella organisationer. Lösningen hanterar, effektiviserar och centraliserar praktiskt taget organisationens alla delar - från donationer till ekonomi och bokföring, analys av slutresultatet och mycket mer – allt i en och samma lösning.

För att hantera omkostnader och utgifter erbjuder Epicor en unik lösning som kan sammanställa donationer med en budget för att kunna ge en riktig bild av utgifter till eventuella intressenter som underlag för beslutsfattande. För att klara budgeten krävs denna nivå av insyn i organisationen.

Nyckelfunktioner i Epicor for Non-Profit Organizations

  • Insamling av donationer
  • Hantera donatorer, intressenter och volontärer.
  • Effektiviserar och sköter bokföring för den ekonomiska delen av organisationen
  • Analysera och revidera olika moment i verksamheten

Dessa nyckelmoment representerar en helhetslösning som garanterar maximal effektivitet och en sammanlänkad organisation. Epicors förståelse för dessa moment och förmågan att automatisera och optimera dem har gjort Epicor till en ledande leverantör av affärslösningar för den ideella sektorn.

Epicor har hjälpt ett stort antal ideella organisationer att nå framgång genom att tillhandahålla affärssystem och expertis gällande implementering av dessa för att möta de krav en ideell organisation har. Med sina prisbelönade och integrerade affärsapplikationer är Epicor for Non-Profit Organizations en kraftfull och flexibel affärslösning som passar utmärkt för organisationer som snabbt och enkelt behöver ett nytt system, effektivisera verksamheten och maximera utdelningen på investeringar för att se till att medlen går dit de bäst behövs.