Marknadsföring, Annonsering, Kommunikation

På samma sätt som företag i reklambranschen hjälper sina kunder till ökade intäkter behöver det egna kontoret också en lösning för att kunna erbjuda effektiv service och maximerade intäkter. Dagens byrå inom reklambranschen måste kunna hantera de svårigheter som uppstår inom exempelvis hantering av resurser, utgifter och ökad tillväxt på en allt starkare marknad. För att effektivisera verksamheten på ett framgångsrikt sätt krävs en integrerad högteknologisk lösning. Lösningen heter Epicor® for Service Enterprises.

Epicor for Service Enterprises tillhandahåller den plattform som krävs för framgång genom sin övergripande lösning som innefattar de fem viktigaste uppgifterna för varje byrå inom marknadsföring, annonsering och kommunikation: få uppdraget, hantera resurser på bästa möjliga sätt, se till att alla delar i kontraktet uppfylls, effektivisera affärsverksamheten och analysera slutresultatet.

Med Epicor for Service Enterprises är det möjligt att förbättra effektiviteten, kontrollen och överblicken för att lättare möta kundernas behov.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Länka samman samtliga inblandade i ett projekt inklusive externa resurser och frilans.
  • Attrahera nya kunder vid sidan av pågående projekt med hjälp av kraftfulla funktioner för hantering av kundrelationer.
  • Hantera pågående projekt och intäkter med hjälp av projektbudgetering på både kund- och projektnivå.
  • Fullt integrerat för att maximera antalet fakturerade timmar och reducera läckage vilket ger ökade intäkter.
  • Borttagning av överflödiga administrativa processer och dess kostnader leder till ökad effektivitet och ytterligare arbetstimmar.
  • Ökad flexibilitet inom verksamheten med hjälp av omfattande hantering av affärsprocesser och arbetsflöde.

Vare sig företaget är nystartat, redo för börsintroduktion eller i en marknadsledande position så tillhandahåller Epicor for Service Enterprises de verktyg som krävs för att hantera kraftig expansion, effektivisering och att uppfylla framtidens affärsmål.