Managementkonsulter

Dagens serviceorganisationer måste kunna hantera de svårigheter som uppstår inom exempelvis hantering av resurser, utgifter och ökad tillväxt på en allt starkare marknad tillsammans med alltmer krävande hantering av kundrelationer. För att effektivisera verksamheten på ett framgångsrikt sätt krävs en integrerad högteknologisk lösning. Lösningen heter Epicor® for Service Enterprises.

Epicor for Service Enterprises erbjuder den plattform som krävs för framgång genom sin helhetstäckande lösning som innefattar de fem viktigaste uppgifterna: få uppdrag, hantera resurser på bästa möjliga sätt, se till att alla delar i kontraktet uppfylls, effektivisera affärsverksamheten och analysera slutresultatet.

Med Epicor for Service Enterprises är det möjligt att förbättra hanteringen av fakturering och intäkter, kontraktsadministration, kassaflöde och att få en ökad helhetsinsyn vilket resulterar i en lönsammare verksamhet.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Förkonfigurerade funktioner för bästa resultat baserat på Epicors mer än 20-åriga erfarenhet i konsultbranschen.
  • Intäktsredovisning, revision och analysverktyg för att hjälpa till att uppfylla olika regelverk som Sarbanes-Oxley (SOX), SEC och FASB.
  • Eliminera överflödiga mellanhänder för att maximera antalet fakturerade timmar och reducera läckage för ökade intäkter.
  • Borttagning av överflödiga administrativa processer och relaterade kostnader resulterar i högre effektivitet.
  • Ökad flexibilitet inom verksamheten med hjälp av omfattande hantering av affärsprocesser och arbetsflöde.

Med Epicor for Service Enterprises är det möjligt att förbättra effektiviteten, kontrollen och överblicken för att lättare möta kundernas behov.