Offentlig verksamhet och skolor

Organisationer i den allmänna sektorn har en skyldighet att i detalj redovisa hur skattepengarna använts. Utmaningen är att upprätthålla en bra undervisning och skolmiljö samtidigt som ekonomiska läckor ska täppas till och onödig byråkrati undvikas.

Epicor® erbjuder en stadig grund på vilken organisationer i den allmänna sektorn kan implementera ett effektivt system för budgetering, bokföring, utgifter och rapportering. En kraftfull huvudbok och lika kraftfulla underliggande huvudböcker är kärnan i lösningen. Dessa kompletteras med moduler som hjälper till att effektivisera verksamheten med allokering, inköp, budgetering, arbetsflöde och dokumenthantering.

För organisationer inom den allmänna sektorn är systemets kostnader för inköp och underhåll en central del i beslutsfattningsprocessen. Epicors lösningar ger hög flexibilitet och automatisering med lägre kostnader för implementering och underhåll än andra lösningar på marknaden.

Regering och andra statliga verksamheter möter unika utmaningar med hantering av skatter, från politiska påtryckningar till lagstiftade regelverk och reglerade krav som ska uppfyllas. Epicor tillhandahåller flexibiliteten som krävs för denna hantering på lokal och nationell nivå och samtidigt full kontroll över budget och utgifter.

Utbildningsinstitutioner måste även hitta möjligheten att ge högsta möjliga utbildningsnivå vilket kräver att strikt ekonomisk kontroll balanseras med en kreativ miljö.

För att hantera omkostnader och utgifter erbjuder Epicor en unik lösning som kan sammanställa inkommande statliga bidrag med en budget för att kunna ge en riktig bild av utgifter till eventuella intressenter som underlag för beslutsfattande. För att kunna hålla budgeten krävs denna nivå av insyn i organisationen.

Epicor for Goverment and Education används av institutioner över hela världen, från grundskolor i Tanzania till högskolor och universitet i vår del av världen. Lösningen står bakom verksamheten och erbjuder kostnadseffektiv hantering av denna för att se till att utgifterna går dit de bäst behövs.